Det är inte politikernas fel...

Notera att denna artikel är från 2016.

Det är politikernas fel att SD växer sig starka. Nu senast är det LO-kollektivet som enligt undersökningar har bestämt sig för att SD skulle vara deras parti om det vore val nu. Återigen, det är politikernas fel som inte tar tag i frågorna, som inte tar debatten, som inte tar SD på allvar.

Nu får det räcka, jag vill inte höra det en gång till. Jag köper det inte för fem öre och ni som påstår det kanske istället skulle fundera på vad demokrati är. Demokrati är att vi alla använder våra röster aktivt för att påverka. Om man vill påverka får man dessutom anstränga sig och engagera sig politiskt. Gå på möten, säga sin mening.

Jag var elva år när jag insåg att det var så det fungerade. Jag var inte exceptionellt intelligent utan jag bara förstod att om jag ska få någon att lyssna på mina tankar och jobba för det jag tror på då måste jag hitta ett forum för det. Jag hittade SSU och först blev de lite fundersamma för jag var för ung, men jag var påstridig och ledarna ordnade dispens åt mig så jag fick ett medlemskap.

Under åren har jag av och till engagerat mig hårt i politiken eller med enstaka frågor. När det var dags för kärnkraftsomröstningen engagerade jag mig i nej-sidans arbete för jag kände att det var någonting jag var beredd att slåss för, för de kommande generationernas skull. Dessvärre vann inte den linje jag satsade på men det var ett demokratiskt val så jag fann mig i att en annan linje vann.

Någon sa till mig för närmare femton år sedan att det är ingen idé att satsa på att engagera sig politiskt för det är bara de som är födda in i politiken som kan få en plats i fullmäktige, i en nämnd eller på någon annan plats. Det var i samma veva som jag själv engagerade mig politiskt här i Skellefteå. Jag hade inte någon annan förankring här på orten men jag fick en plats både i fullmäktige och i gymnasienämnden.

Flera politiska partier förutom mitt eget parti har aktivt sökt nya människor till olika positioner. Vi vill ständigt fylla på med människor som vill vara med och påverka och styra vår politik. De som är med i vår S-förening, i vår Arbetarkommun, på vårt Representantskapsmöte, de bestämmer vilken politik vi för. Vi är Socialdemokrater styrs självklart av vår ideologi, men vad det betyder för oss, det bestämmer våra medlemmar. Inte en enda medlem har ifrågasatt att vi inte tar debatten.

Jag är helt övertygad om att alla andra partier också tar debatten, men det är fantastiskt skönt att sitta utanför och istället för att aktivt bidra till att utforma politiken som partierna driver, säga att allt är vårt fel. Om alla engagerade sig aktivt så skulle det vara betydligt enklare att få ta del av debatten, och inte bara ta del utan även vara med och styra debatten. Dessvärre, som en klok bekant påpekade, brer åsiktsdemokratin ut sig i vårt land.

Socialdemokraterna är ett demokratiskt parti och jag är helt övertygad om att även Allianspartierna, MP och Vänstern är det. Det är de som är aktiva i föreningarna som bestämmer vilken politik som ska föras på orten, i kommunen och också i fullmäktige. Det är de som är aktiva som skickar detta vidare till regionen, länet och slutligen också till rikspolitiken. Det är så riktig demokrati fungerar, det ligger i ordets ursprungliga betydelse ”folkstyre”. Den som engagerar sig, arbetar ideellt för att göra vår värld bättre och strider för att generationerna efter oss ska få fortsätta leva i ett demokratiskt styrt land bestämmer färdvägen för de politiska partierna.

Så kom inte och säg till mig en enda gång till att det är politikernas fel att SD växer sig starkare. Det är dessvärre så att de som väljer SD framför något annat parti för att de är missnöjda inte tar sitt ansvar och engagerar sig och försöker driva debatten om partiernas och politikens framtid. Det är tyvärr så att de som skyller på politikerna inte själva bryr sig om vår framtid, den som gör det engagerar sig och tar tag i utvecklingen.

Den som väljer att rösta på SD och skyller på politikerna istället för att engagera sig väljer bort en humanistisk människosyn och värst av allt demokratins grundval. Den treenigheten består av diskussioner, förhandlingar och kompromisser. Utan aktivt intresse från medborgarna kan inte politikerna fullgöra sin uppgift att tillgodose folkets vilja. Med andra ord är det inte politikernas fel utan individens bekvämlighet som gör att SD växer sig starkare.

Foto: Annica Bray
Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut