Den fjärde industriella revolutionen är här

Notera att denna artikel är från 2017.
Nästa bil du köper kanske blir en gemensam affär tillsammans med några av dina grannar där en digital tjänst räknar ut månadskostnaden baserat på din användning. Kanske kommer ni också att hyra ut bilen till andra när den inte används.

Det här är redan verklighet med bilen Lynk & Co 01 som i dagarna lanseras på Shanghai Auto Show av Volvo och Geely. Bilen har kanske inga revolutionerande specifikationer ur ett traditionellt perspektiv, men den är däremot världens mest uppkopplade bil.

Hela bilen är en plattform för digitala tjänster som möjliggörs av internet of things, delningsekonomi, molntjänster och appar. Jag skulle påstå att den tar bilindustrin ordentligt in i det som kallas fjärde industriella revolutionen.

Tidigare industriella revolutioner har handlat om ånga, elektricitet och datorer vilket har medfört alltmer avancerad automation. Den fjärde kommer däremot att väva samman fysiska, digitala och biologiska teknologier till en avancerad hybrid som kommer att gå långt bortom automation.

Fjärde industriella revolutionen, tredje vågen av internet och industri 4.0 är alla namn på en framtid som vi precis har öppnat dörren för. Det vi redan nu kan förstå är att den kommer att förändra hur vi bygger och leder organisationer, hur vi tillverkar och konsumerar, hur vi bygger vårt samhälle, hur vi levererar sjukvård, hur vi transporterar oss, hur och vad vi lär oss i skolan, hur vi umgås och kanske också hur familjer formas.

För att förstå hur det här kan påverka handel, tillverkningsindustri, gruvnäring, turism, träindustri och andra viktiga näringar i regionen så kommer jag att ta upp tendenser inom ett flertal sektorer och resonera kring hur vi skulle kunna använda det till vår fördel. Hoppas kunna bidra med tankeställare, men även motivation att förändras i takt med det alltmer digitala samhället.

Det är också så att vi redan har helt nya beteenden och arbeten jämfört med för tio år sedan, men det kan vara svårt att se förändringen när man är mitt i den. Tänk exempelvis på hur vi reser idag jämfört med tiden innan smartphones, appar och sociala medier. Hur går bokningen till? Hur löser vi boendet? Hur får vi biljetter och boardingkort? Taxiresan?

Använd sen samma glasögon och titta på den verksamhet du själv arbetar i. Har ni anpassat er organisation till de krav som du själv ställer på andra som konsument?

Inte det? Just ja, er bransch är lite speciell och väldigt konservativ. Precis som de flesta branscher...

Vem är Leif Rehnström?

Leif Rehnström är VD på företaget Hello Future som finns i Skellefteå och Stockholm. Hjälper i sin vardag företag och organisationer att bygga upp digital kunskap för att själva kunna ta makten över sin framtid.

Växte upp i Norsjö med musik och datorer som största intressen och har haft förmånen att jobba med kreativitet och teknik hela sitt liv. Tror på en framtid där företag och innovationer blomstrar även bortom storstäder och startup-kluster.

Foto: Thomas Henrikson.
Foto: Thomas Henrikson. Foto: Leif Rehnström
Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut