Brexit – mer än ekonomi

Notera att denna artikel är från 2016.

Britterna röstade för ett utträde ur EU. Vad effekterna för Europas och Sveriges ekonomi blir är fortfarande oklara men med det politiska spelet i full gång kan vi vara säkra på att det kommer orsaka oro på marknaden framöver.

Att utträdet kommer att drabba den brittiska ekonomin hårdast är uppenbart, även om jag har svårt att se att beslutet skulle utlösa en djup recession. Mer troligt är en mildare återgång, driven en av osäkerhet över framtida villkor för brittiska företag och dess tillgång till den inre marknaden. För EU som helhet och för de svenska företagen lär en ökad osäkerhet göra att företagen håller tillbaka på investeringar och hushållen att drar åt plånboken. Så min tro är att Brexit nu leder till en svagare europeisk tillväxt.

Men bakgrunden till britternas beslut om utträde handlade långt ifrån bara om ekonomi. I debatten inför omröstningen var det tydligt, och med resultatet stod det klart – Det handlar om öppenhet, om vi och dem och om solidaritet. Är globaliseringen bra? Går utvecklingen åt rätt håll? Gynnar den mig och mina intressen? Nej, menar majoriteten, de som röstade för att lämna EU. De köpte lögnerna i lämna-kampanjen.

Allt som är dåligt beror på invandring, sades det. Stänger vi gränsen kommer sjukvården och pensionärerna att få mer pengar. Inget av detta var i närheten av att vara sant.

För oss som tror på öppenhet måste lärdomar dras.

Karin Pettersson, ledarkrönikör på Aftonbladet sammanfattar det väl;

”Ökad ekonomisk osäkerhet måste mötas med starkare trygghetssystem, inte svagare. Allt skevare fördelning av rikedomar måste mötas med mer fördelning, inte mindre. På en arbetsmarknad i snabb förändring måste de anställdas rättigheter stärkas, inte försvagas. Det räcker inte med att peka finger åt de som röstat fel. Det handlar om att tillgodose intressen och omfördela vinster och rikedomar på ett sätt som uppfattas som rimligt.”

Kom ihåg att EU-bygget vilar på ett fredsskapande fundament. En idé om att vi genom samarbete, genom kulturell förståelse och genom öppenhet skapar ett starkt Europa som stadigt står emot främlingsfientlighet och nyfascism.

Det är värt att försvara.

Foto: Jens Wikström
Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut