Bara den som vågar misslyckas kan lyckas stort

Notera att denna artikel är från 2017.
Friskt vågat, hälften vunnet. No guts, no glory. Ordspråken med slagkraftiga budskap är många. Inspirerande, eller pretentiösa? Naturligtvis beroende på sammanhang och situation.

Det är väl känt att Skellefteå kommun har som mål att vara 80 000 invånare år 2030. Det kräver 4 000 nya arbetstillfällen. En inspirerande målsättning som kräver ett attraktivt näringslivsklimat. Blivande, och befintliga, entreprenörer kommer att ha stor betydelse för att skapa dessa arbetstillfällen. Att våga gå från tanke till handling. Att ha modet att förverkliga en idé. I Skellefteå finns goda förutsättningar för att hjälpa dessa entreprenörer att förvandla teori till verklighet genom rådgivning, finansiering, stöd och support. Det är mycket att hålla reda på. Debet och kredit. Regler och paragrafer. Listan kan göras lång.

Juridiken som omger företaget och entreprenören är omfattande. Tvingande lagar och regler som företagaren är skyldig att följa. Avtal i parti och minut. Med fördel skriftliga. Förvisso är muntliga avtal, bortsett från ett fåtal undantag, lika bindande. En överenskommelse bekräftad med ett handslag. Enkelt när man är överens. Komplicerat när man blir oense. Att sätta en överenskommelse på pränt tvingar potentiella avtalsparter att tänka igenom innehållet vilket minskar risken för förväntansfällor och framtida tvister. En trygghet. Möjligheten att fokusera på verksamheten. Om svårigheten med muntliga avtal är att bevisa innehållet, så är det å andra sidan oftast enkelt att bevisa innehållet i ett skriftligt avtal. En stor fördel, så länge man är noga med vad man skriver på. Underskatta aldrig vikten av att kontrollera innan du sätter din namnteckning på papperet. Eller gör ett digitalt klick.

Överenskommelsen blir vad som står i avtalet. Finns det allmänna villkor bifogade till avtalet, läs igenom! Dessa är också en del av avtalet. En utförlig text i små bokstäver på baksidan på avtalet, likväl som en länk på en webbsida. Hur många är vi inte som gjort detta? Ett kryss i en ruta, utan att ha läst vad som godkänns. Det är lätt att vara efterklok. Tänk efter före. Jag inledde med inspirerande budskap och avslutar med återhållsamma. Juridiken får dock inte bli en fotboja på kreativiteten utan snarare ett verktyg för entreprenören att slippa tänka på värdsliga problem. Så våga fråga om råd. Men framförallt; våga!

 

 

 

Vem är Maria Lidström

Affärsjurist på Advokatbyrån Kaiding. Styrelseordförande i NyföretagarCentrum Skellefteå. Rådgivare i Rådgivningspanelen på Företagarförbundet Fria Företagare. Bosatt i en rödvit radhusparad. Två barn. Långdistanslöpare och glad crossfitamatör.

Foto: Maria Lidström
Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut