"Det är tillfredställande att volymerna av jobb ökar på våra hemmamarknader i Sverige och Storbritannien", säger Daniel Öholm.
"Det är tillfredställande att volymerna av jobb ökar på våra hemmamarknader i Sverige och Storbritannien", säger Daniel Öholm. Foto: Lars Westerlund

Kraftigt ökad omsättning och vinst för Railcare

Både omsättningen och vinsten ökade för Skelleftehamnsföretaget Railcare under det tredje kvartalet jämfört med samma period 2018. Vinsten blev 16,8 miljoner kronor vilket är en ökning med 21,4 miljoner och omsättningen ökade med 62,1 procent till 101 miljoner.

– Det är tillfredsställande att volymerna av jobb ökar på våra hemmamarknader i Sverige och Storbritannien och att vi utför jobben med samma höga produktivitet, kvalitet och säkerhet och att vi ser en långsiktig satsning av järnvägsunderhåll från våra kunder under många år framöver. Det är stor efterfrågan på våra produkter runt om i världen och inte minst den emissionsfria Multi Purpose Vehicle som vi utvecklar just nu, där vi är först i världen att bygga ett batterifordon på järnvägen i den här storleken, skriver Railcares vd Daniel Öholm.

I början av oktober utfördes de första testerna med Multi Purpose Vehicle i verkstaden i Skelleftehamn. Vid den första testkörningen har man bland annat funnit att ljudnivån sjunker med 15–20 dB i jämförelse med dieselmotorer.

Daniel Öholm konstaterar att Trafikverket aviserat stora satsningar framåt på järnvägsunderhåll vilket ligger ligger i linje med vad Railcares maskinpark kan erbjuda.

Transporterna av järnmalm åt Kaunis Iron går enligt plan och Railcare har även under kvartalet kört några extra omlopp av järnmalm.

Under kvartalet har Railcare utfört arbete åt banområdena London North East and Midlands, London North West och South East. De har nu utbildat fler operatörer till verksamheten i Storbritannien.

Stort fokus just nu är att bygga klart fem generatorvagnar som Infranord beställt. Två vagnar kommer att levereras under november och de andra tre generatorvagnarna under första halvåret 2020.


Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut