Konkurserna minskar i Norr- och Västerbotten

Hittills under 2019 har konkurserna i Västerbotten minskat med 13 procent och i Norrbotten är motsvarande siffra 27 procent.
Hittills under 2019 har konkurserna i Västerbotten minskat med 13 procent och i Norrbotten är motsvarande siffra 27 procent. Foto: Pressbild
Statistik från UC visar att konkurserna i Västerbotten minskade med 27 procent för juni månad jämfört med samma månad föregående år. I Norrbotten är minskningen 8 procent. I Sverige var minskningen 16 procent.

Hittills under 2019 har konkurserna i Västerbotten minskat med 13 procent och i Norrbotten är motsvarande siffra 27 procent. I Sverige ligger minskningen på 1 procent.

Konkurserna i den hårt konkurrensutsatta branschen detaljhandeln minskade med 12 procent under juni. Totalt under första halvåret har de dock ökat med 15 procent. Detaljhandeln är fortsatt en av de branscher som är mest utsatta för konkurser. Nästan 1 procent av alla detaljhandelsbolag försätts i konkurs medan exempelvis kommunikationsbranschen, som ligger bäst till, har en konkursfrekvens på cirka 0,2 procent.

– Mindre detaljhandelsbolag kommer även i fortsättningen ha svårt med att finansiera sig. Osäkerheten har ökat i branschen och även om ett bolag har bra kassaflöde idag är det ingen garanti för framtiden i det höga omvandlingstryck branschen är inne i. Vi såg hur snabbt det exempelvis gick i skiv- och bokhandeln, säger i ett pressmeddelande Richard Damberg, ekonom på UC.

Glädjande statistik i sommar är att konkurserna restaurang- och hotellbranschen minskar med hela 22 procent.


Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut