Klart: Luleå tekniska universitet blir testbädd för 5G

Notera att denna artikel är från 2018.
– Vi är jätteglada över att få en av de första 5G-installationerna som görs i Sverige, säger Karl Andersson, Luleå tekniska universitet.
– Vi är jätteglada över att få en av de första 5G-installationerna som görs i Sverige, säger Karl Andersson, Luleå tekniska universitet. Foto: Lars Westerlund
Tillväxtverkets strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland har nu sagt ja till Luleå tekniska universitets ansökan om att bygga en testmiljö för femte generationens mobiltelefoninätverk, 5G.

Syftet med 5G-projektet är att etablera en forsknings- och innovationsmiljö inom 5G där företag, studenter och organisationer tillsammans kan testa nya idéer, tillämpningar och användningsfall.

– Vi är jätteglada över att få en av de första 5G-installationerna som görs i Sverige, säger i ett pressmeddelande Karl Andersson, projektledare och tillförordnad verksamhetsledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik.

Ett trettiotal företag och organisationer, varav ett flertal från Skellefteå, har uttryckt intresse för att delta och projektet ligger redan i startgroparna för att komma igång. Tanken är att samverkan ska bidra till större och snabbare utvecklingssteg och att nya produkter, tjänster och erbjudanden kan nå en större marknad. Arbetet med testmiljön kommer att bedrivas inom ramen för projektet Wireless Innovation Arena, som har en budget på tolv miljoner kronor och ska pågå i tre år.

– Tillsammans med projektets övriga parter kommer testbädden att erbjuda en unik möjlighet och bidra till nytänkande, innovation och affärsutveckling kopplat till 5G, berättar Karl Andersson.

5G innebär förbättringar för högre datahastigheter, kortare fördröjningar, högre tillförlitlighet och möjligheter till delning av nätverk där olika användargrupper ges olika prioriteter. I ett första skede förväntas 5G främst tillfredsställa industrins behov, men på sikt kommer tekniken också möjliggöra att enskilda konsumenter får snabbare uppkopplingar. Med ny antennteknik kan 5G-tekniken dessutom bidra till förbättrad täckning i glesbygd.

Flera forskargrupper kommer vara inkopplade i 5G-projektet, såväl teknisk forskning som forskning med inriktning mot involvering av slutanvändare i innovationsprocesser. Även studenter ska involveras i arbetet.

– Visionen är att vi blir ett 5G-universitet med stort deltagande bland universitetets studenter, fortsätter Karl Andersson.

En annat viktigt område är internationell uppkoppling mot andra forskningsinstitutioner. Kontakter finns redan med till exempel Uleåborg, som är en dynamisk region inom telekom-området, och förhoppningen är ett utökat samarbete inom vilket 5G-testbädden blir en viktig komponent.

– Vi gläds verkligen över att kunna realisera våra planer. Projektet är ett viktigt bidrag till universitetets arbete att i samverkan etablera norra Sverige som en attraktiv testregion, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.


Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut