Kapade gamla borrör för att minska olycksrisken i skogen

Att kapa borrrör minskar risken för olyckor med skotrar och terrängfordon i naturen och att försluta dem minskar risken för negativ påverkan på grundvattnet.
Att kapa borrrör minskar risken för olyckor med skotrar och terrängfordon i naturen och att försluta dem minskar risken för negativ påverkan på grundvattnet. Foto: Olof Pettersson, SGU
533 borrör som den statliga prospekteringen lämnade efter sig har kapats av arbetslag i Skellefteå, Arvidsjaur, Gällivare och Lycksele.

Att kapa borrrör minskar risken för olyckor med skotrar och terrängfordon i naturen och att försluta dem minskar risken för negativ påverkan på grundvattnet. Att säkra positionsbestämningen av rören ökar också värdet hos det material i form av borrkärnor, kartor och rapporter som finns bevarat vid SGUs borrkärnearkiv i Malå.

Jobbet har utförts inom ramen för regeringsuppdraget Naturnära jobb som avslutades i förtid, men som ändå vara till nytta för samhället och deltagande individer. Kapandet av borrör ingick i SGU:s del av projektet.

Förutom att kapa rör har deltagarna dessutom genomsökt 300 platser där ett rör var markerat på kartan men inte längre kunde hittas i terrängen.

Regeringsuppdraget sjösattes under 2018 och skulle pågå till 2021, men avslutades vid årsskiftet efter att riksdagen beslutat att finansieringen skulle upphöra. Trots det visar det preliminära resultatet att uppdraget på flera sätt har hunnit vara till nytta för individer och samhälle. Bland annat har 1 672 deltagare fått anställning inom projektet och en av tio deltagare gick vidare till annan anställning eller utbildning. Uppdraget har också bidragit till att mer än 1 000 samhällsnyttiga arbetsuppgifter blivit genomförda. Förutom kapningen av borrör har deltagarna utfört uppgifter som röjning vid naturreservat, utmed vägar och på motionsspår, vandrings- och skoterleder.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut