Euro Mine Expo: Jämn könsfördelning ett verktyg för sunda arbetsplatser

Lena Abrahamsson, Luleå tekniska universitet, i mitten flankerad av, från vänster: Anna Nilsson, Ledarna, Maria Söderberg, Dare Consulting , Martin Eman, Boliden och Åsa Allan, Kaunis Iron.
Lena Abrahamsson, Luleå tekniska universitet, i mitten flankerad av, från vänster: Anna Nilsson, Ledarna, Maria Söderberg, Dare Consulting , Martin Eman, Boliden och Åsa Allan, Kaunis Iron. Foto: Nolia
I samband med Euro Mine Expo i Skellefteå höll Woman in Mining Sweden, WIM Sweden, en nätverksträff där man bland annat diskuterade kring hur gruvindustrin ska bli bättre på mångfald. Lena Abrahamsson, professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet och ordförande i Georange, menar att ojämn könsfördelning kan vara ett tecken på en dysfunktionell organisation.

– Organisationen kan ändå vara ok, men det innebär en risk. Jämn könsfördelning är ett verktyg för sunda arbetsplatser, säger hon i ett pressmeddelande.

WIM Sweden är ett nätverk med fokus på ökad jämställdhet inom den svenska gruv- och mineralnäringen och fungerar som en plattform där aktiva inom branschen kan utbyta erfarenheter.

Under träffen berättade Åsa Allan, gruvchef Kaunis Iron, om deras omfattande rekryteringsprocess till gruvan utanför Pajala som snart ska öppnas. Där står mångfaldsarbete och att hitta rätt blandning av personligheter i fokus, men också att hitta lämpliga medarbetare som bor i närområdet. Hon redovisade att de i dag nått 40 procent kvinnor i företaget.

Lena Abrahamsson menar att den procentuella könsfördelningen inte alltid spelar så stor roll för jämlikheten på arbetsplatsen.

– Om du har en arbetsplats med bara män, kan den vara mer jämlik än en organisation med femtio procent kvinnor om den är byggd på stereotypa idéer kring män och kvinnor. Det som räknas är vilka perspektiv som finns och hur det tänks kring frågor om män och kvinnor, säger Lena Abrahamsson.

Hon menar dock att könsfördelningen spelar roll.

– Den typ av monokultur som följer av en obalanserad könsfördelning ger en signal om att det finns problem. Det kan vara ett problem, men siffran i sig är det inte. Därför är det viktigt att titta på vad som händer inom dessa siffor, med exempelvis arbetskultur.

Rekryteringskonsulten Maria Söderberg på Dare Consulting, menar att det viktigaste är att titta på personligheten.

– Jag tittar alltid på att hitta rätt person med rätt attityd och rätt värderingar, berättar hon.

Åsa Allan menar att könsfördelningen spelar roll.

– Könsfördelningen avspeglar inte hur samhället runt gruvan ser ut. Det är en viktig faktor som gör att vi måste öka balansen, betonar Åsa Allan.

Martin Eman, Manager Employer Branding på Boliden anser att dagens situation är ett problem.

– Om vi vill vara konkurrenskraftiga i framtiden behöver vi attrahera de bästa talangerna med de personligheter vi vill ha. Skulle vi bara lyckas rekrytera ur femtio procent av rekryteringspoolen, då får vi problem. Särskilt som många industrier och verksamheter konkurrerar om arbetskraften. Självklart måste vi vara attraktiva för alla, säger Martin Eman.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut