IT Norrbotten vill ändra Regeringens bredbandsmål

– Nu måste vi även fokusera på utbyggnaden av det trådlösa bredbandsnätet så att fler hushåll och företag får tillgång till en uppkoppling på minst 100 Mbit/s, betonar IT Norrbottens vd Tony Blomqvist.
– Nu måste vi även fokusera på utbyggnaden av det trådlösa bredbandsnätet så att fler hushåll och företag får tillgång till en uppkoppling på minst 100 Mbit/s, betonar IT Norrbottens vd Tony Blomqvist. Foto: Patrik Öhman
Enligt Post- och telestyrelsen kommer en halv miljon svenskar inte ha tillgång till minst 100 Mbit/s till år 2020. IT Norrbotten menar att den svenska miniminivån för bredbandsmålen om 30 Mbit/s ligger på en för låg nivå.

– Sverige är idag ledande i Europa, men den svåraste och dyraste utbyggnaden återstår och vi måste hitta nya vägar för att inte tappa vår position, säger i ett pressmeddelande Tony Blomqvist, vd på IT Norrbotten som ägs av Norrbottens kommuner och Region Norrbotten.

Han menar att problemet idag är att svensk bredbandsutbyggnad låst sig vid en enskild teknik – nedgrävd fiber. I tätbebyggda områden där det finns ett stort antal användare och goda förhållanden för markarbete är tekniken självklar. I mer svåråtkomliga eller glesbefolkade områden behövs enligt IT Norrbotten ett nytt sätt att se på tekniken. De har upphandlat trådlös bredbandsteknik för att stötta bredbandsutbyggnaden över stora landområden i norra Sverige.

– Nu måste vi även fokusera på utbyggnaden av det trådlösa bredbandsnätet så att fler hushåll och företag får tillgång till en uppkoppling på minst 100 Mbit/s, betonar Tony Blomqvist.

En kartläggning av kvarstående utbyggnad av fibernätverk som gjordes i Norrbotten och Västerbotten visade att de områden som kvarstår medför stora kostnader på grund av demografi, topografi och avstånd. Därför tog IT Norrbotten tillsammans med bolaget AC-Net ett samlat grepp och upphandlade ett ramavtal på etablering samt drift‐ och underhållstjänster av trådlös bredbandsinfrastruktur. Avtalet är tillgängligt för kommunerna i båda länen och omfattar 27 kommuner. Det ger förutsättningar för att på allvar få igång utbyggnaden av trådlöst bredband i samklang med befintliga fiberinvesteringar i länen.

– Det är hög tid att satsa på innovativa lösningar och trådlös teknik. Vi bör inte acceptera en lägre anslutningshastighet än minst 100 Mbit/s. Regeringen bör justera bredbandsmålet på den punkten. Fler regioner bör låta befintliga utbyggnadsbudgetar räcka längre med trådlös teknik så att vi kan vi närma oss bredbandsmålen med full fart igen, avslutar Tony Blomqvist.


Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut