Hushållen i norra Sverige tror på stigande bopriser

Av de tillfrågade hushållen svarar 42 procent att de tror på stigande priser under det kommande året.
Av de tillfrågade hushållen svarar 42 procent att de tror på stigande priser under det kommande året. Foto: Janerik Henriksson/TT
SEB:s Boprisindikator visar på skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande bostadspriser och andelen som tror på fallande priser. I juli steg boprisindikator med 6 enheter och indikatorn för Sverige är nu 13. I Norrlands ligger indikatorn stilla på 11.

Av de tillfrågade hushållen svarar 42 procent att de tror på stigande priser under det kommande året. Det är en ökning med 2 procent från föregående månads notering. Andelen som tror på fallande priser sjönk med 4 procent från 33 till 29 procent. Andelen som tror på oförändrade priser är 22 procent, en ökning med 2 procent.

Efter förra månadens bakslag vänder Boprisindikatorn åter uppåt. Den lite större trenden att hushållen är på väg att återfå förtroendet för bostadsmarknaden håller därmed i sig. Månadens notering på 13 är den högsta sedan oktober 2017, innan den tydliga nedgången i både priser och förväntningar inleddes.

– Men trots månadens uppgång är det långt till de tidigare toppnivåerna och intrycket är fortfarande att marknaden står och väger, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson i ett pressmeddelande.

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,12 mot förra månadens 0,27 procent. Det är den lägsta nivån sedan augusti 2017 då den var 0,06 procent.

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 5 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en procent lägre än förra månaden. Vidare har andelen som säger att de har en kombination av fast och rörligt ränta ökat från 19 till 23 procent, samtidigt som andelen med rörlig ränta minskat från 29 till 25 procent.

I Stockholm steg Boprisindikatorn från minus 7 till minus 6. Därmed uppvisar Stockholm fortfarande ett negativt värde medan övriga regioner har positiva värden mellan 8 och 22. Störst uppgång noteras i Västra Götaland där indikatorn steg från 14 till 17.

– Det är en spretig bild vi ser med relativt stora regionala skillnader. Det är anmärkningsvärt att det i Stockholm fortfarande är fler som tror på sjunkande än på stigande priser och en tydlig signal om att osäkerheten på bostadsmarknaden fortfarande är stor, säger Jens Magnusson.

Denna undersökning som genomförs av Demoskop bygger på 1 023 intervjuer.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut