Hökmarksföretag ingår finansieringsavtal med företag i Luxemburg

Notera att denna artikel är från förra året.
– Denna finansiella lösning passar våra aktuella finansiella behov mycket bra, säger Åke Paulsson.
– Denna finansiella lösning passar våra aktuella finansiella behov mycket bra, säger Åke Paulsson. Foto: Lars Westerlund
EcoRub AB i Hökmark har ingått ett finansieringsavtal med investeringsföretaget EHGO med sätet i Luxemburg. Avtalet innebär att EcoRub under en 18-månadersperiod, kan erhålla 20 miljoner kronor och ytterligare 7 miljoner om samtliga medföljande teckningsoptioner utnyttjas.

Avtalet med High Growth Opportunities Securitization Fund, EHGO, har ingåtts genom deras rådgivare, Londonbaserade Alpha Blue Ocean. Finansieringslösningen baseras på utgivande av konvertibla skuldebrev med tillhörande teckningsoptioner.

EcoRub har tecknat avtalet i syfte att säkerställa sin finansiering med kapital över de närmaste 18 månaderna, varvid 10 miljoner kronor ska falla ut inom 12 månader.

– Denna finansiella lösning passar våra aktuella finansiella behov mycket bra. Lösningen är båda kostnadseffektiv och flexibel för bolaget och dess aktieägare Det ger oss möjligheten att finansiera färdigställandet av vårt laboratorium och inköp av den produktionsutrustning vi planerat för kommande år, säger EcoRubs vd Åke Paulsson i ett pressmeddelande.

Pierre Vannineuse, vd och grundare av Alpha Blue Ocean Investment Group och chef för European High Growth Opportunities Securitization Fund är spänd och förväntansfull över att kunna välkomna EcoRub i sin portfölj av investeringar.

Han berättar att den här transaktionen är en del av Alpha Blue Oceans intentioner att inom de närmsta två åren placera två miljarder euro i finansiering till ledande Europeiska junior Cleantech företag.

– Vi är övertygade om att företaget nu har en säkrad finansiering för en längre tid och att företagsledningen nu kan få fokusera på att skapa resultat för företagets mycket lovande utveckling av hybridmaterial bestående av återvunna polymerer som plaster och bilddäcksgummi, kommenterar han avtalet.

Eftersom EcoRub ser att denna nya finansiering kan erbjuda bättre kommersiella villkor, har de ingen intention att på egen hand efterfråga ytterligare trancher som faller under avtalet mellan Bracknor Fund Ltd som de tecknat tidigare.


Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut