Hökmarkföretag utvecklar framtidens biobaserade förpackningar

Notera att denna artikel är från 2018.
– För EcoRub är projektet intressant för vi har en maskinpark för att tillverka pellets för formsprutning som är mycket lämpligt för detta projekt, säger Åke Paulsson.
– För EcoRub är projektet intressant för vi har en maskinpark för att tillverka pellets för formsprutning som är mycket lämpligt för detta projekt, säger Åke Paulsson. Foto: Lars Westerlund
Hökmarksföretaget EcoRub har tillsammans med Sveaskog, BLB IndustriesNefab, samt Swerea SICOMP beviljats 4,1 miljoner kronor från strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation för att utveckla biobaserade granulat för 3D printing.

Projektet som löper över tre år leds av Swerea SICOMP.

Idag är de plastgranulat som används för 3D printing fossilbaserade. Genom att använda biomassa från grot, det vill säga grenar och toppar, ska projektet utveckla biobaserade granulat som är lämpliga för 3D printing av specialemballage.

Tidigare har 3D printing främst använts inom prototyptillverkning men utvecklingen av tekniken möjliggör idag utskrifter i stor skala. Fördelar med 3DP eller friformsframställning är möjligheten att skapa komplexa produkter i ett stycke, vilket minskar monteringstid och materialspill. I den förstudie som ligger till grund för projektet visades dessutom att grot baserade kompositer kan minska materialkostnaden avsevärt jämfört med de plastgranulat som används idag.

– För EcoRub är det intressant för vi har en maskinpark för att tillverka pellets för formsprutning som är mycket lämpligt för detta projekt. Dessutom hoppas vi i framtiden kunna introducera blandningar med återvunnet gummi, som gör att vi får ett material som är väldigt slagsegt just genom att plast förstärks med träfibrer och gummikorn, säger Åke Paulsson, vd Ecorub i ett pressmeddelande.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut