Hållbart bygge ger mer arbetsytor för Skellefteå Kraft

Istället för en ny byggnad har Skellefteå Kraft valt att göra en påbyggnad i KL-trä och limträ på det äldre av de två kontorshusen.
Istället för en ny byggnad har Skellefteå Kraft valt att göra en påbyggnad i KL-trä och limträ på det äldre av de två kontorshusen. Foto: Patrick Degerman
Det är Martinsons i Bygdsiljum som levererar stommen i limträ och KL-trä till påbyggnaden av en av Skellefteå Krafts kontorsbyggnader i Skellefteå. Här tillskapas arbetsytor på totalt 1 500 kvadratmeter och det handlar om ett klimatsmart byggprojekt.

– Vi har sedan flera år tillbaka enbart använt vattenkraft från Skellefteå Kraft till elförsörjningen av våra anläggningar. Råvaran till alla byggdelar kommer från västerbottniska skogar och har förädlats en timmes restid från byggplatsen. Dessutom binder våra byggdelar i trä stora mängder koldioxid, säger i ett pressmeddelande Lars Martinson, koncernchef på Martinsons.

Skellefteå Krafts huvudkontor utgörs av två sammanlänkande kontorsbyggnader i Skellefteå. På senare år har företagets behov av utrymme ökat men med anledning av den centrala placeringen i ett trångt kvarter har man istället för en ny byggnad valt att göra en påbyggnad i KL-trä och limträ på det äldre av de två kontorshusen. Martinsons har stått för leveransen och montaget av stommen och bjälklag.

– Både vi och Martinsons förädlar regionala tillgångar för en hållbar utveckling. Projektet har varit mycket smidigt och det är positivt att vi kunnat ta vara på råvaror och kunskaper från regionen, kommenterar Hans Kreisel, koncernchef vid Skellefteå Kraft.

Martinsons inledde sina leveranser av limträ och KL-trä i somras och monterade stommen i september. Påbyggnaden omfattar, förutom två våningar, även ett fläktrum högst upp och ska stå tätt med tak och fasadmaterial i slutet av oktober.

– Detta är ytterligare ett exempel på fördelarna med påbyggnader i limträ och KL-trä. Man slipper dyra och tidskrävande stomförstärkningar och kan på relativt kort tid få en tät byggnad. Att förtäta städer genom påbyggnader är en växande trend, säger Lars Martinson.

Miljövarudeklarationer som tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet och godkänts av EPD Norge visar att en kubikmeter av Martinsons KL-trä, inräknat råvaruutvinning och transporter, binder 658 kilo koldioxid netto och att en kubikmeter limträ binder 679 kilo koldioxid netto.


Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut