"Styrelsen och ledningen ser detta som nästa steg i bolagets strävan mot visionen; att vara världsledande inom mobila sportmanagerspel genom att utmana och utveckla genren för managerspel, säger Magnus Orregård.
"Styrelsen och ledningen ser detta som nästa steg i bolagets strävan mot visionen; att vara världsledande inom mobila sportmanagerspel genom att utmana och utveckla genren för managerspel, säger Magnus Orregård. Foto: Lars Westerlund

Gold Town Games genomför en nyemission på 10,5 miljoner

Gold Town Games gör nu en företrädesemission på 10,5 miljoner kronor. Bolaget räknar med att inom det närmaste året har möjlighet att ha två vinstdrivande produkter, ökad omsättning, fler spännande partnerskap och ett positivt kassaflöde. För att möjliggöra planen bakom detta har företagets styrelse tagit beslut om denna företrädesemission.

– Styrelsen och ledningen ser detta som nästa steg i bolagets strävan mot visionen; att vara världsledande inom mobila sportmanagerspel genom att utmana och utveckla genren för managerspel, säger styrelseordförande Magnus Orregård i ett pressmeddelande.

Under de närmaste månaderna väntar fortsatta lanseringar av spelet World Football Manager, först Europa och därefter globalt.

När det gäller World Hockey Manager genererar spelet idag mer intäkter än vad det har kostnader. Företaget ser därför goda möjligheter att öka intjäningen i sina spel genom att ta ytterligare marknadsandelar globalt och då framförallt i Nordamerika.

Företrädesemission används när ett företag erbjuder fler av sina aktier till befintliga aktieägare för att skaffa extra kapital.

Nyemissionen omfattas av teckningsförbindelser till ett belopp uppgående till 3,85 miljoner kronor. Teckningsförbindelserna är tecknade av bland annat Gold Town Games största ägare, Vision Invest AB, styrelseledamot Leif Rehnström, styrelseordförande Magnus Orregård och verkställande direktör Pär Hultgren.Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut