Almi Nords vd Niklas Jonsson.
Almi Nords vd Niklas Jonsson. Foto: Kenneth Hellman

God efterfrågan på Almilån i Norr- och Västerbotten

I Norr- och Västerbotten ligger Almis utlåning i år i antal lån räknat på en oförändrad nivå. Den genomsnittliga nivån på lånen har dock ökat med 30 procent jämfört med samma period förra året.

– Bankerna förutspår en vikande konjunktur. Trots det ser många små och medelstora företag i både Norrbotten och Västerbotten fortfarande ljust på tillvaron och efterfrågan på företagslån är fortsatt god, säger Niklas Jonsson, vd Almi Nord i ett pressmeddelande.

En kraftigt ökad andel av Sveriges bankkontorschefer tror på en svagare konjunkturutveckling. Det framgår av en undersökning bland 150 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi.

På ett års sikt tror 82 procent att konjunkturen försvagas, vilket är en kraftig ökning jämfört med förgående mätning i juni då motsvarande siffra var 52 procent. Inte sedan finanskrisen 2008 har andelen som tror på en försvagning varit så hög. På kort sikt, redan under årets sista kvartal, tror hälften av bankcheferna att konjunkturen försvagas. Även det en kraftig ökning jämfört med föregående kvartal.


Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut