Genombrott för Valutec i Nordamerika - skapar nya jobb i Skellefteå

Notera att denna artikel är från 2018.
Valutecs vd Robert Larsson menar att ordern i USA är ett avgörande kliv mot att positioneras som världsledare inom helhetslösningar för virkestorkning.
Valutecs vd Robert Larsson menar att ordern i USA är ett avgörande kliv mot att positioneras som världsledare inom helhetslösningar för virkestorkning.
Skellefteföretaget Valutec har nu sålt de första exemplaren av sina stora virkestorkar till Nordamerika. Det är sågverksgruppen Pleasant River, i Maine, USA som investerat i två TC-kanaltorkar. Affären är värd cirka 50 miljoner kronor.

Den senaste modellen av större virkestorkar från Valutec gör succé på världsmarknaden. Efter att anläggningar sålts till hela Europa och i Ryssland investerar nu det första sågverket i Nordamerika i två anläggningar av typen TC-kanaltorkar.

Valutecs vd Robert Larsson menar att detta är ett avgörande kliv mot att positioneras som världsledare inom helhetslösningar för virkestorkning.

– I TC-kanaltorken har vi en anläggning som möter behoven hos sågverk runt om i hela världen trots att processerna kan se mycket olika ut. Bakom framgången ligger tusentals utvecklingstimmar där vi studerat, utvärderat, testat och uppfunnit nytt i alla delar av en sorts virkestork som i sin första form användes redan 1927, säger han.

Genombrottet kan även komma att innebära nyanställningar hos företaget.

– Vi ser en ökad efterfrågan på våra tjänster och växte under fjolåret med flera medarbetare. Det är en stor sågverksmarknad vi kliver in på och det kan leda till att vi behöver förstärka i alla delar av organisationen, från konstruktörer till driftsättare, berättar Robert Larsson.

Pleasant River producerar årligen cirka 250 000 kubikmeter konstruktionsvirke för den inhemska marknaden och de två kanaltorkarna kommer att användas för merparten av sågverkets produktion. Jason Brochu, ägare av Pleasant River menar att Valutec har en överlägsen helhetslösning:

– Vi besökte flera svenska sågverk dit Valutec levererat anläggningar och de överträffade våra höga förväntningar när det handlar om detaljfokus, konstruktionens, kvalitet och energieffektivitet. I slutändan var det ett enkelt beslut. Valutec har en produkt som kommer att placera oss i framkant i hela Nordamerika när det handlar om torkteknologi, säger han.

Den stora förbättringen i den nya generationens TC-kanaltorkar handlar om sättet att styra temperatur och lufthastighet individuellt i olika zoner. De flesta anläggningar som sålts har åtta till tio sådana zoner. Tack vare utvecklingen kan sågverket med stor frihetsgrad välja dimensioner på virket som ska torkas, något som tidigare inte varit möjligt i en kanaltork.

– Det är ett tekniksprång som kan förändra sättet att arbeta på ett helt sågverk. Flexibiliteten skapar stora fördelar bland annat när det handlar om planering i sågen. Sågverksmarknaden är tuff med snäva marginaler och kombinationen av effektivitet och kvalitet är något som alla söker, förklarar Robert Larsson.


Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut