Genombrott för Envigas siktar på 100 miljoner i omsättning 2018

Notera att denna artikel är från 2018.

Planeringsmöte inför Envigas satsning i  Mexico. Från vänster: Andrew Ellsworth, KPMG, Kurt Sjöblom och Håkan Holmberg på Envigas tillsammans med Ellinor Holmberg samt Alexander Braune och Ruben Cruz från KPMG Mexico.
Planeringsmöte inför Envigas satsning i Mexico. Från vänster: Andrew Ellsworth, KPMG, Kurt Sjöblom och Håkan Holmberg på Envigas tillsammans med Ellinor Holmberg samt Alexander Braune och Ruben Cruz från KPMG Mexico. Foto: Envigas

Bureföretaget Envigas räknar med att 2018 kommer att bli ett genombrottsår och siktar på en omsättning kring 100 miljoner kronor, nyanställningar och expansion till Mexiko där företaget är på väg att etableras tack vare ett mångmiljardprojekt från EU.

Envigas har som affärsidé att producera biokol, bioolja och syntetgas från biomassa där teknikutvecklingen sker i Bureå.

Första ordern är nu på väg att säkerställas. Envigas projekterar en installation värd 30–35 miljoner kronor som ska vara driftsatt i slutet av 2018 – kunden är ett sågverk i Norrland. Affärsmodellen bygger inte bara på att vara teknikleverantör, utan att samäga anläggningen med sågverket.

– Potentialen kan vara åtta-nio linjer på detta första projekt och det är ett relativt stort sågverk, men inte unikt. Tittar vi på Skandinavien och hemmamarknaden finns det hundratals sågverk med passande kapacitet för att behöva vår teknik, så vi har en stor potential, säger Håkan Holmberg, vd för dotterbolaget Envigas Technology AB och en av grundarna i ett pressmeddelande.

Men marknaden är mycket större än Skandinavien. EU driver ett projekt under namnet Low Carbon Business Action (LCBA) och där man beslutat hjälpa Mexiko med reduktion av koldioxid. Projektet går ut på att sammankoppla bioteknikföretag från EU med mexikanska bolag som tillsammans ska minska utsläppen. För ett år sedan blev Håkan Holmberg kontaktad av EU-företrädare.

– De tyckte att vår teknik var mycket intressant för satsningen och därför blev vi tillsammans med ett dussintal andra bolag inbjudna till Mexiko för att presentera Envigas, berättar Håkan.

Globalt är jordbruksrester mycket större än skogsavfall i Skandinavien. Som en av världens stora producenter av majs blir det stora mängder rester över i Mexiko efter skörden och de innehåller mycket biomassa. EU ska satsa 1 miljard euro under fem år i Mexiko. Håkan Holmberg och Kurt Sjöblom, som är Envigas styrelseordförande, var nyligen på plats i Madrid och signerade ett avtal för att utveckla en komplett affärsplan som ska leda till en demonstrationsanläggning.

– Att få möjligheten att arbeta med jordbruksrester är oerhört spännande för bolaget, säger Håkan Holmberg,.

I samma stat finns flera mejerier och Heineken vars ölbryggeri vill köpa gasen till sin produktion och bli miljövänliga, istället för naturgasen som är en fossil gas med koldioxidutsläpp.

– Heineken har en miljömedveten policy, och vill gärna vara först i sin bransch, så deras önskemål var att vi ska bygga anläggningen i närheten av bryggeriet. Det här är så otroligt stort och ändå har vi bara skrapat på ytan, avslutar Håkan.

Tack vare ordertrycket ska Envigas rekrytera projektledare till tjänstemannasidan och projektanställda för installation till hösten.

I dag hyr Envigas utrymmen i den gamla Modofabriken i Bureå tillsammans med sex andra företag genom Håkan Holmbergs fastighetsbolag. Innan året är över tror han att så många som tio företag etablerat sig i företagsparken.


Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut