Generaladvokat gör tummen ned för snusexport

EU:s förbud mot export av svenskt snus inom unionen strider inte mot EU-rätten. Det är bedömningen i ett utlåtande från en av EU:s domstols generaladvokater. En dom kommer senare i år.

Bakgrunden till målet är att Swedish Match tagit strid mot de brittiska tobakslagarna som grundas på gällande EU-direktiv om tobak. En brittisk domstol har därför begärt ett så kallat förhandsavgörande av EU:s domstol om huruvida tobaksdirektivet strider mot EU-rätten.

Ett liknande fall prövades 2014. Då förlorade Swedish Match.

De brittiska lagarna förbjuder försäljning av snus i landet, det vill säga det som EU:s tobaksdirektiv föreskriver för alla EU-länder utom Sverige. Sverige har ett undantag, som tillåter försäljning här, men förbjuder export.

Anmäl till Pressombudsmannen Skriv ut