Full fart i Björkdal

Pär Göting, platschef vid Björkdalsgruvan, berättar om verksamheten för Företagarna Skellefteå.
Pär Göting, platschef vid Björkdalsgruvan, berättar om verksamheten för Företagarna Skellefteå. Foto: Lars Westerlund
I onsdags genomförde Företagarna Skellefteå i samarbete med intresseorganisationen Georange ett studiebesök i Björdalsgruvan som drivs av det kanadensiska bolaget Mandalay Resources. Där berättade platschefen Pär Göting om framtidsplanerna för gruvan som bland annat omfattar ett helt nytt dagbrott som ska öppnas till hösten.

– Detta nya dagbrott, som ligger öster om det nuvarande, kommer förmodligen sedan att växa samman med det befintliga, säger Pär Göting.

Miljöprövningen av den expansionen pågår för fullt och här ingår också bland annat utökad area för underjordsgruvan, dammar, och utökade lagringsutrymmen ovan jord.

Produktionsgeolog Lena Printzell berättar om hur man kan upptäcka guldet i berget.
Produktionsgeolog Lena Printzell berättar om hur man kan upptäcka guldet i berget. Foto: Lars Westerlund

– Vi har några år kvar på det befintliga miljötillståndet men vi har brist på lagringytor så därför gör vi detta redan nu, berättar Pär.

Den omfattande prospekteringen i Björkdal, som kostat cirka 3o miljoner kronor per år under de senaste fyra åren, har visat att det finns malm för ytterligare tio års brytning.

– Tidigare har vi haft ett tidsperspektiv på 4-5 år, vilket inneburit att det ständigt varit svårt att investera långsiktigt. Nu kan vi planera för framtiden på ett helt annat sätt.

Pär Göting, berättar om Björkdalsgruvans expansionplaner.
Pär Göting, berättar om Björkdalsgruvans expansionplaner. Foto: Lars Westerlund

Prospekteringen har också visat att man inte kan se ett slut på mineraliseringen, varken i dagbrottet eller i underjordsgruvan.

En annan nyordning som är på gång i Björkdal är att det ska byggas ett gemensamt förråd inne på industriområdet.

– Vi håller även på att starta en underhållsavdelning för hela siten, något som vi inte haft tidigare, vilket också skall förbättra förrådshanteringen, berättar Pär Göting.

En mer samordnad annan nyordning som är på gång i Björkdal är att det ska byggas ett gemensamt förråd inne på industriområdet.

Idag har Mandalay Resources 185 anställda i gruvan och dessutom arbetar 120 personer i olika entreprenadföretag som anlitats.

– Utvecklingen har gått snabbt. För fyra år sedan hade vi bara 70 anställda.

Företagarna Skellefteå på besök i Björkdalsgruvan.
Företagarna Skellefteå på besök i Björkdalsgruvan. Foto: Lars Westerlund

Pär Göting är medveten om att man måste arbeta hårdare än tidigare för att kunna rekrytera medarbetare med rätt kompetens.

– Vi ska vara en arbetsplats där det är roligt att arbeta. Nu gäller det att vi blir mer synliga i närområdet. För att lyckas med detta har vi tagit hjälp av en kommunikationsbyrå.

2017 blev ett rekordår för guldgruvan sedan Mandalay tog över som ägare.

– Senast det togs ut så mycket guld här var 1998 och då fanns det bara ett dagbrott så det var helt andra förutsättningar. Vi bryter nu cirka 4 000 ton om dagen och från detta återvinns fyra kilo guld, avslutar Pär Göting.

I samband med studiebesöket berättade också inköpschef Frida Pettersson om vad som gäller för den som är intresserad av att sälja produkter och tjänster till Björkdalsgruvan och slutligen visades gruppen runt i dagbrottet av produktionsgeolog Lena Printzell och planeringsingenjör Simon Grannas.

– Vi brukar göra 3-4 studiebesök av det här slaget varje år. Det är nyttigt att träffa företag på deras hemmaplan. För mig var det en överraskning att det arbetar så många personer i gruvan, säger Torbjörn Wahlberg, ordförande för Företagarna Skellefteå.

Lena Printzell och Simon Gunnars, Mandalay Resources stod för guidningen av representanter från Företagarna Skellefteå.
Lena Printzell och Simon Gunnars, Mandalay Resources stod för guidningen av representanter från Företagarna Skellefteå. Foto: Lars Westerlund

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut