Jennie Nilsson
Jennie Nilsson Foto: Stina Stjernkvist/TT

Förslag: 61 miljoner euro till rättvis omställning i Övre Norrland

EU-kommissionen föreslår 61 miljoner euro i stöd för att minska utsläppen av koldioxid i Övre Norrland och detta kan särskilt bidra till omställning av stål- och gruvindustrin i Norrbotten och Västerbotten 2021-2027.

– Regeringen delar kommissionens mening och föreslår att fonden för rättvis omställning bör satsas på åtgärder för en klimatomställning av stålindustrin i Övre Norrland, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson i ett pressmeddelande.

Tillväxtverket ska nu ta fram underlag till en omställningsplan tillsammans med berörda aktörer.

Fonden för rättvis omställning, Just Transition Fond, JTF ska ge stöd till alla medlemsländer men framför allt till de områden och regioner där klimatomställningens påverkan är som störst. JTF, ska bidra till att mildra de ekonomiska och sociala konsekvenserna i de regioner och sektorer som, på grund av beroendet av fossila bränslen eller energiintensiva industrier, påverkas mest av omställningen.

Sammantaget handlar det enligt förslaget om JTF-medel på 61 miljoner euro, medel från regionalfonden och/eller socialfonden på minst cirka 90 miljoner euro och svensk medfinansiering på cirka 225 miljoner euro. Både budgeten och utformningen för fonden är dock under förhandling, så i nuläget är det ett förslag och förhandlingen fortsätter under våren.


Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut