Förlust för EcoRub under tredje kvartalet

Notera att denna artikel är från 2018.
– Under de tre kvartalen har vi inte haft några enstaka stora leveranser som dragit iväg med försäljningsresultatet som under 2017, berättar Åke Paulsson.
– Under de tre kvartalen har vi inte haft några enstaka stora leveranser som dragit iväg med försäljningsresultatet som under 2017, berättar Åke Paulsson. Foto: Lars Westerlund
Miljöteknikföretaget EcoRub i Hökmark gjorde en förlust i tredje kvartalet med 1,2 miljoner kronor, vilket kan jämföras med – 700 000 under samma period förra året. Omsättningen landade på 450 000 kronor, jämfört med 670 000 2017.

Nettoomsättning för perioden januari-september uppgick till 1,8 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 2,7 miljoner under samma period 2017. Resultat efter finansnetto för årets första månader var -3,7 miljoner kronor, jämfört med -1 miljon 2017.

– Under de tre kvartalen har vi inte haft några enstaka stora leveranser som dragit iväg med försäljningsresultatet som under 2017, utan det har varit "business as usual, kommenterar EcoRubs vd Åke Paulsson.

Under 2017 fick EcoRub in en enstaka mycket stor order på 990 000 för mattor till en inomhusskyttebana.

– Om vi tar bort den för att få ett jämförbart scenario för 2017 och 2018 ökade försäljningen av mattor under varumärket Arbergo med 9 procent.

Försäljningen av produkter för hästmarknaden under varumärket Profarma ökade med 16 procent. Försäljningen av gummiduk under varumärket Ecoelast stod stilla.

– Den sammanlagda försäljningsökningen med det räknesättet blev 5 procent, skriver Åke Paulsson i rapporten.

Under tredje kvartalet har EcoRub installerat sin pelleteringsutrustning

– Under samma period har vi anställt en teknisk chef som har ansvaret för installeringen av maskinparken. Den var driftklar i mitten av november.

Under tredje kvartalet har EcoRubs säljare för arbetsplatsmattor som är pensionär, dragit ned sin arbetstid till hälften och under november anställdes två nya säljare för arbetsplatsmattor.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut