Pertti Lamberg, vd för Keliber, som nu fått klartecken av stadsstyrelsen i Karleby för litiumgruvan.
Pertti Lamberg, vd för Keliber, som nu fått klartecken av stadsstyrelsen i Karleby för litiumgruvan. Foto: Bild från Keliber

Ett steg närmare en finsk litiumgruva

Notera att denna artikel är från förra året.
Finska Keliber har nu passerat ett politiskt hinder på vägen mot en litiumgruva i Syväjärvi, på gränsen mellan Karleby och Kaustby.

Stadsstyrelsen, den finska motsvarigheten till kommunstyrelsen i Sverige, i Karleby har inga invändningar mot att Keliber beviljas gruvtillstånd, berättar Svenska Yle.

- Keliber har aktivt tagit miljöaspekterna i beaktande. Vi har inget att klaga på, säger stadsstyrelsens ordförande Reino Herlevi (C), till Svenska Yle.

I slutändan är det Säkerhets- och kemikalieverket Tukes som beslutar om gruvtillstånd.

Det planerade projektområdes areal är omkring 117 hektar, varav dagbrottets areal är cirka nio hektar och består till största delen av dikad myr- och skogsmark. Det finns ingen fast bebyggelse i närheten, berättar Svenska Yle.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut