"De svaga sidorna har under året analyserats och bearbetats", skriver Åke Paulsson.
"De svaga sidorna har under året analyserats och bearbetats", skriver Åke Paulsson. Foto: Lars Westerlund

Ecorub siktar på att fördubbla omsättningen

Fjärde kvartalet 2019 hade Hökmarksföretaget Ecorub en omsättning på 800 000 kronor vilket är lika mycket som samma period året innan. Resultatet blev -2 miljoner kronor att jämföras med -3 miljoner fjärde kvartalet 2018.

2019 hade Ecorub en omsättning på 3,5 miljoner kronor. 2018 var den 2,6 miljoner. Årsresultatet 2029 blev -7,4 miljoner kronor att jämföra med -6,3 miljoner 2018.

– De svaga sidorna har under året analyserats och bearbetats. En av svagheterna har varit en bristande målbild. Vid den extra bolagsstämman i november förtydligades, genom ett ägardirektiv, det övergripande målet om en stark tillväxt, skriver vd Åke Paulsson.

Målet är nu satt till att fördubbla omsättningen från ett år till nästa.

En interim ledningsgrupp tillsattes efter bolagsstämman för att avlasta vd Åke Paulsson och därmed möjliggöra fokus på materialutveckling och skapa extra resurser för försäljning.

– Avgörande steg har tagits under året för att göra EcoRub till ett ledande företag inom Circular Economy för att omvandla polymera material som klassas som en ”avfall” till högkvalitativa produkter för en hållbarare värld, säger Åke Paulsson.


Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut