Design av attraktiva städer under Västerbotten på Grand Hôtel

På Grand Hôtel i Stockholm samlas aktörer inom form, design och arkitektur för att tala om design av attraktiva städer; som näring och ur ett hållbarhetsperspektiv.
På Grand Hôtel i Stockholm samlas aktörer inom form, design och arkitektur för att tala om design av attraktiva städer; som näring och ur ett hållbarhetsperspektiv. Foto: Patrick Degerman
I samband med Västerbotten på Grand Hôtel i Stockholm bjuder eXpression Umeå och Arctic Design of Sweden den 24 januari in till ett program om design av attraktiva städer. I programmet medverkar bland andra Viktoria Melinder, från Skellefteå, vars textilkonst visades på svenska ambassaden i Tokyo i fjol vid firandet av 150 års diplomatisk relation mellan Sverige och Japan.

På Grand Hôtel samlas aktörer inom form, design och arkitektur för att tala om design av attraktiva städer; som näring och ur ett hållbarhetsperspektiv.

– Entreprenörskap med utgångspunkt ur design representerar viktiga näringar för Västerbotten och inte minst i byggandet av ett hållbart, attraktivt län med sikte på framtiden, säger i ett pressmeddelande Camilla Thorn Wollnert, regionkulturchef Region Västerbotten som är en av medarrangörerna tillsammans med Umeå universitet och Umeå kommun.

Förutom Viktoria Melinder medverkar också bland andra Katrin Holmqvist Sten, prefekt Konsthögskolan vid Umeå, Karina Eriksson-Waern, rektor, Beckmans Designhögskola, Mats Widbom, vd Svensk Form, Lotta Ahlvar,Design Sweden, Demian Horst, vicerektor Umeå Institute of Design .

– Det är välkommet och viktigt att region Västerbotten på detta sätt lyfter fram att hållbara städer och design är en av våra stora framtidsfrågor. Jag ser formområdet som den sammanhållande länken mellan teknik/innovation och människa/samhälle i den nödvändiga transformationen till ett hållbart samhälle, menar Mats Widbom, vd Svensk Form.


Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut