De har Almedalens bästa Stockholmsperspektiv

 Anders Sellström, Region Västerbotten, Pernilla Norlin, Ylva Skoogberg och Marcus Larsson, Entreprenörskapsforum
Anders Sellström, Region Västerbotten, Pernilla Norlin, Ylva Skoogberg och Marcus Larsson, Entreprenörskapsforum Foto: Region Västerbotten
Entreprenörskapsforum utsågs under tisdagskvällen till Almedalens bästa Stockholmsperspektiv 2018 av Region Västerbotten.

– Självklart vill vi säkra nationell och regional konkurrenskraft. Det gör vi med gedigna forskningsunderlag som visar på vikten av entreprenörskap och innovation, säger Pernilla Norlin, vice vd, Entreprenörskapsforum i ett pressmeddelande.

Utmärkelsen ges till en aktör som prisas för sin sunda inställning att ta till vara på Stockholms tillväxttakt i sitt eget utvecklingsarbete.

Motiveringen lyder:

”Entreprenörskapsforum är en av de ledande nationella mötesplatserna för kunskapsinhämtning för beslutsfattare, forskare och opinionsbildare i ekonomiskpolitiska frågor rörande bland annat entreprenörskap och innovation. De sprider sin kunskap i syfte att beslut rörande entreprenörskap och småföretagande ska vara väl underbyggda. Genom att använda Stockholm som motor i sin verksamhet ges i sin tur kraft till att vara den spjutspets man önskar för att förbättra entreprenörskapet, inte bara i Stockholm, utan hela landet.”


Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut