Karina DiLucia driver Sveriges första digitala detox camp i Innansjön, Burträsk.
Karina DiLucia driver Sveriges första digitala detox camp i Innansjön, Burträsk.

Burträskföretagare öppnar nytt kontor i Umeå


Nu öppnar beteendevetaren och samtalsterapeuten Karina DiLucia ett kontor i Ersmark, Umeå. ”Det känns toppenbra”, säger hon.

Karina DiLucia bor i Ersmark utanför Umeå. Hon är beteendevetare och har jobbat på Umeå universitet i 14 år och undervisat om bland annat förebyggande hälsa.

Digital detox

I början av 2016 sade hon upp sig och köpte en fastighet i Innansjön, vid Burträsk, som hon kallar Villa Insikt. Där driver hon pensionat och kursgård – och Sveriges första digitala detox camp.

– Det är populärt, säger hon.

Utöver Villa Insikt driver hon konsultverksamheten DiLucias Utvecklingsbyrå, där hon vänder sig till företagsledare, chefer och ledare för att genom mental träning och fokus minska stress, öka omsättning och välmående i företagen.

Ökad efterfrågan

Och efterfrågan på hennes tjänster ökar.

– Det gör att jag nu även öppnar en lokal i Ersmark. Det känns toppenbra, säger Karina DiLucia.

Hon menar att allt fler vd:ar och chefer börjar inse att de måste sätta större värde på vad som ger välmående, fokuserade och effektiva medarbetare.

– För att vara en attraktiv arbetsplats behövs insikt om att det viktigaste i varje företag är just medarbetarna, säger Karina DiLucia.

”Ska trivas”

I sitt konsultföretag jobbar hon bland annat med ett program som heter Search inside your mind.

– Google är ett företag som satsar på att medarbetarna ska trivas och må bra – för de vet att om medarbetarna mår bra så går företaget bra. Deras ledarskapsprogram heter Search inside yourself och liknar till stor del det jag lär ut.

Karina DiLucia tillägger:

– Det är viktigt med CSR, men varje företag behöver se hur de jobbar med CHR – Corporate Health Resbonsibillity.

Anmäl till Pressombudsmannen Skriv ut