Bristen i konkursboet för badhusbolaget i Jörn var ungefär 600 000 kronor.
Bristen i konkursboet för badhusbolaget i Jörn var ungefär 600 000 kronor. Foto: Arkvibild

Bouppteckningen klar efter konkursen i badhusbolaget i Jörn

Bristen i boet vid konkursen för Badhusets Vänner i Jörn AB var 600 000 kronor. Det visar konkursbouppteckningen.

Tillgångarna bedöms ha varit 178 000 kronor. Där handlar det om bankmedel, maskiner och inventarier, samt fastigheten som 2011 köptes för en krona.

Vad gäller fastigheten berättar konkursförvaltaren advokat Simon Engman i bouppteckningen att den består av två sammanlänkade huskroppar, badhus och sporthall. Vidare att den byggdes i slutet av 1960-talet och renoverades delvis i början av 2000-talet.

I en not påpekar han: ”Marknadsvärdet svårbedömt. Fastigheten ej avyttrad.”

Skuld till kommunen

Fastighetens värde tas sedan upp, ”reservationsvis”, till 50 000 kronor.

Då det gäller skulderna så har Skellefteå kommun en del fordringar. ”Vatten och avlopp” har två obetalda fakturor om totalt nästan 460 000 kronor och Skellefteå Kraft fem fakturor om tillsammans knappt 200 000 kronor.

Under torsdagen hölls edgångssammanträdet efter konkursen vid Skellefte tingsrätt.

Konkursförvaltaren Simon Engman berättar att han för närvarande håller på och förhandlar om en överlåtelse för fortsatt drift.

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut