Björkdalsgruvan vill undersöka nytt område

I mars 2019 var den bedömda livslängden för Björkdalsgruvan tio år, vilket visade att prospekteringen varit framgångsrik.
I mars 2019 var den bedömda livslängden för Björkdalsgruvan tio år, vilket visade att prospekteringen varit framgångsrik. Foto: Arkivbild
Björdalsgruvan har ansökt om undersökningstillstånd till ett område som ligger omringat av och som gränsar till andra undersökningstillstånd som gruvföretaget har.

Det handlar till stor del om ett område som ligger inom skyddszonen för bearbetningsgskoncessionen för Norrberget. Utvärderingar som företaget gjort visar att det finns potential för ytterligare fynd i området. De vill fortsätta med kontinuerlig prospektering här för att kunna utveckla den befintliga gruvan.

Terrängkörning och borrning är det som bolaget menar kan påverka allmänna intressen. Vid transport av utrustning kan en del skog behöva avverkas.

Under 2018 ändrade företaget prospekteringsstrategin från målsättningen att utöka mängden brytbar malm och därmed utöka livslängden för gruvan till att hitta rikare malmkällor som förbättrar gruvans ekonomi.

De kommer därför att fokusera på underjordsbrytning samt ta tillvara på de malmlager som ligger ovan jord. Målet är att anrika 800 000 ton malm från underjordsbrytning och 500 000 ton malm från malmlagren. I mars 2019 var den bedömda livslängden för Björkdalsgruvan tio år, vilket visade att prospekteringen varit framgångsrik.


Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut