Avverkningsboom i Norr- och Västerbotten

I Västerbotten ökade anmälningar för avverkning i april med 98 procent jämfört med i april 2017
I Västerbotten ökade anmälningar för avverkning i april med 98 procent jämfört med i april 2017 Foto: Vidar Ruud NTB scanpix/TT

I

Det finns ett stort intresse för skogsavverkning i Norra Norrland. Den areal som anmälts för avverkning var här under april den största på tio år. Ökningen låg på 89 procent jämfört med samma månad året innan. Detta visar Skogsstyrelsens senaste månadsstatistik.

I aprilstatistiken finns flera toppnoteringar med ökningar som är de största sedan 2007. I Norrbotten ökade den anmälda avverkningsarealen med 79 procent jämfört med april 2017 och i Västerbotten med 98 procent.

Det innebär att den ökning som skett under årets första månader i norr fortsätter och accelererar. Sett över årets fyra första månader var ökningen 36 procent i Norra Norrland jämfört med riket totalt som låg på bara fyra procents ökning.

– Vi har en högkonjunktur med stark efterfrågan och framtidstro, som påverkar avverkningsviljan. I Norra Norrland har vi haft en viss eftersläpning på ökad avverkad areal, skillnaden i landet kan bero på en kapacitetsutbyggnad i södra Sverige som gjort att man snabbare ökat avverkningarna, säger Staffan Norin, chef för Skogsstyrelsens region Nord i ett pressmeddelande.

Han konstaterar vidare att det varit en besvärlig vinter där snödjupet gjort det svårt att få ut virke, med ett uppdämt behov som påverkat virkesköpare och skogsägare att agera.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut