Almi Nords projekt för nyanlända får spridning i hela landet

Notera att denna artikel är från förra året.
– Målgruppen är inte homogen och insatserna måste anpassas, säger Malin Nilsson Correia.
– Målgruppen är inte homogen och insatserna måste anpassas, säger Malin Nilsson Correia. Foto: Peter Olovsson
Projektet ”Snabbspår norr” som startades hösten 2016 av Almi Nord lyfts nu fram som ett föredöme av Tillväxtverket och av hela Almi-koncernen i landet. Projektet som genomfördes under ett halvår gick ut på att få fler nyanlända att starta företag.

Genom projektet erbjöds både fysiska möten och digitala verktyg. Fysiska möten med starta-eget-information hölls på lätt svenska där möten också innebar en möjlighet för nyanlända att bygga upp ett nätverk. Genom digitala verktyg och filmer informerades målgruppen på lätt svenska om grundläggande ämnen vid företagsstart såsom marknadsföring, ekonomi och juridik genom en Företagarskola.

Genom detta relativt korta projekt nåddes i Norr- och Västerbotten:

– 90 deltagare i informationsinsatser

– 70 deltagare i Företagarskolan på lätt svenska

– 29 deltagare i online-rådgivning

Nu drivs ett nationellt Snabbspårsprojekt enligt samma metodik och Almi Nord är inne i andra projektperioden genom projektet ”Snabbspår norr för entreprenörer”.

– Genom att möta målgruppen och deras förutsättningar för företagande i Sverige genom olika metoder, både digitalt och genom personliga möten, ger vi en bred möjlighet till målgruppen att göra sig redo för företagande i Sverige, säger i ett pressmeddelande Malin Nilsson Correia, projektledare Snabbspår norr för entreprenörer.

Hon konstaterar att generellt är de största behoven för blivande företagare kunskaper och kompetenser inom marknadsföring/säljteknik, ekonomi och juridik.

– Målgruppen för projektet har fler identifierade centrala behov såsom behov av att stärka sig i svenska språket, svenska affärskulturen och nätverk i Sverige. Målgruppen är inte homogen och insatserna måste anpassas. Det är stor skillnad på till exempel utbildningsnivå och företagsmognad. Här kan vi anpassa insatserna för dessa behov, berättar Malin.


Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut
Jobb+ logo