800 000 i stöd till förening i Malå för utökat samarbete mellan gruv- och mineralindustrin och spelindustrin

Projektet Georange Kluster ska koppla gruvindustrin närmare verkstadsbolag och teknikintensiva bolag.
Projektet Georange Kluster ska koppla gruvindustrin närmare verkstadsbolag och teknikintensiva bolag. Foto: Leif Andersson
Tillväxtverket har beviljat den ideella föreningen Georange, med basen i Malå, 800 000 kronor, vilket är halva kostnaden för att kunna genomföra projektet ”Georange Kluster” som ska arbeta med att utöka det gränsöverskridande samarbetet mellan gruv- och mineralindustrin och de digitala näringarna.

Dessutom ska projektet koppla gruvindustrin närmare verkstadsbolag och teknikintensiva bolag. Målet är att fler små och medelstora företag har identifierat områden med tillväxtpotential kopplat till gruv- och mineralindustrin, etablerat affärskontakter mellan industrin och spelbolag och stärkt den internationella kompetensen och kontakterna.

Ett annat mål är att hitta utvecklande samarbetsformer med samiska näringar och den samiska kulturen. Georange menar att de som en neutral aktör har en möjlighet att bidra till att skapa samverkansformer mellan olika parter omkring markanvändning, utnyttjande av naturresurser, rättigheter och motstående intressen.

Projektet inleds nu vid årsskiftet och avslutas den 31 december 2020.


Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut