Delar av Gold of Laplands exportgrupp.
Delar av Gold of Laplands exportgrupp. Foto: Pressbild

67,5 miljoner till utvecklingsprojekt i Västerbotten

Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland har tilldelat 67,9 miljoner kronor till utvecklingsprojekt i Västerbotten. Totalt beviljades 28 projekt till ett värde av 250 miljoner kronor. Bland annat fick Urkraft i Skellefteå, 6,6 miljoner kronor och Gold of Lapland 1,95 miljoner.

– Vi tror på de här projekten, som alla ska leda till fler företag, tillväxt i befintliga företag och fler jobb i Västerbotten, säger i ett pressmeddelande Erik Bergkvist (S), regionråd vid Region Västerbotten.

Urkraft ska i projektet Proaktiv, tillsammans med Samordningsförbundet Skellefteå Norsjö och Region Västerbotten, hitta gemensamma lösningar för att öka sannolikheten för unga människor med aktivitetsersättning att få hjälp att återfå en arbetsförmåga. Då utbudet av möjliga aktiviteter är starkt begränsat vill de därför utreda och utveckla ett utbud av förberedande aktiviteter som ett försteg till arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetsplatsnära aktiviteter eller studier. Till detta projekt får de 6,6 miljoner kronor från Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland.

Gold of Lapland, med basen i Norsjö, får 1,95 miljoner kronor till projektet Exportfokus vars mål är att öka beläggningen hos företag inom besöksnäringen genom ökad kunskap om export. Det är ett 3-årigt projekt som Gold of Lapland startade redan i september på egen risk. Projektmål är att minst 30 företag inom Gold of Lapland arbetar aktivt med export, att gästnätter från prioriterade marknader ökar med 50 procent, minst 50 säljbara och hållbara paket och att företag säljer paketen.

Övriga projekt som fick pengar från Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland:

– Digad, Region Västerbotten, 5,6 miljoner kronor

– TIR, Robertsfors kommun, 2,9 miljoner

– Ramprojekt för regionala företagsstöd i Västerbotten 2019, Region Västerbotten, 15,4 miljoner

– HAR, Region Västerbotten, 8 miljoner

– Innovationshubb för unga entreprenörer, Umeå kommunföretag, 6,7 miljoner

– Life Science Motorn 2.0, Umeå Biotech Incubator, 18,5 miljoner

– Vägledande principer, Region Västerbotten, 2,4 miljoner.


Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut