Foto: Henry Montgomery TT

37,7 miljoner till 18 utvecklingsprojekt i Västerbotten

18 projekt som ska bidra till investeringar och insatser för regional tillväxt i Västerbotten har beviljats cirka 37,7 miljoner kronor av Region Västerbottens regionala utvecklingsnämnd. Projekten rör bland annat hållbar utveckling, utbildning och digitalisering.

De beviljade projekten är:

1. Ramprojekt för regionala företagsstöd i Västerbotten 2020, Region Västerbotten, 873 261 kronor.

2. VOC utveckling AC, Region Västerbotten, 1,5 miljoner kronor.

3. Lokal och regional kapacitet för investeringar och etableringar i Västerbotten, Västerbottens Läns Landsting, 7 miljoner kronor.

4. Främja ökat byggande av flerfamiljshus i trä - Skapa plattform för trämekanik med byggnadstekniska applikationer, Luleå tekniska universitet, 900 000 kronor.

5. Framtidens hållbara industrimiljöer, Umeå Energi, 900 000 kronor.

6. Global Boost - Växthus för exporterande företag, Region Västerbotten, 447 057 kronor.

7. Support Office for Life Science and Health in Northern Sweden, Umeå Universitet, 2,7 miljoner kronor.

8. Samverkan för regional utveckling, Region Västerbotten, 2,8 miljoner kronor.

9. KRAI Kunskapslyft inom robotik och AI, Umeå Universitet, 2,4 miljoner kronor.

10. Socialt Entreprenörskap Västerbotten, Region Västerbotten 500 000 kronor.

11. Utvecklingsprojekt Gävleborg - Västerbotten, kompetensförsörjning och etableringar, Region Västerbotten, 538 949 kronor.

12. Arbetsmarknadskunskap (AMK), Handelskammarens Service, AC län, 3 miljoner kronor.

13. Inlandets Teknikpark, Vilhelmina kommun, 2 miljoner kronor.

14. Arbetsmarknadskunskap Skellefteåregionen, Handelskammarens Service, AC län, 2,3 miljoner kronor.

15. En hållbar behandling av kustnära deponerad sulfidjord (STASIS),

Regionala Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi/Yrkeshögskolan Novia, 1,3

miljoner kronor.

16. Regional innovationsledning Västerbotten (RIV), Region Västerbotten, 4,6 miljoner kronor.

17. Den koldioxidsnåla platsen 2.0, Umeå kommun, 2,5 miljoner kronor.

18. Gateway2Export, Handelskammarens Service, AC län, 1,5 miljoner kronor.


Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut