Norsjö kommuns projekt ”Ny framtid för världens längsta linbana” är ett av de projekt som Jordbruksverket gett klartecken till.
Norsjö kommuns projekt ”Ny framtid för världens längsta linbana” är ett av de projekt som Jordbruksverket gett klartecken till. Foto: Arkivbild

17 projekt har fått klartecken

Styrelsen (LAG) i Skellefteå Älvdal kommer satsa åtta miljoner kronor på 39 prioriterade projekt i Norsjö, Malå och Skellefteå, varav 17 har klartecken från jordbruksverket.

– Det är inspirerande med så många bra projektidéer och än har inte söktrycket avtagit. Vi ser fram emot att se projektens resultat och vilka effekter det kommer ge för områdets utveckling, säger Monica Marklund verksamhetsledare på Skellefteå Älvdal i ett pressmeddelande.

Styrelsen (LAG) i Skellefteå Älvdal kommer satsa 8 miljoner kronor på 39 prioriterade projekt i Norsjö, Malå och Skellefteå. Av dessa är 17 projekt beviljade av jordbruksverket. Resterande projekt kommer jordbruksverket sedan att granska mot EU's regelverk och för att ta det formella beslutet.

Dessa 17 projekt + driftprojektet är hittills beviljade av Jordbruksverket:

Förstudie för nyetablering av attraktivt boende för att lyfta turismen i Skellefteå Älvdal, Swenature

Yoga för omsorg och hälsa - förstudie, Må i Norr

Utveckling av Kåge Båtklubbs småbåtshamn, Kåge Båtklubb

Jobb och företagsutveckling inom Skellefteå Älvdal, Företagarna Västerbotten service

Skellefteå älvdal – Sociala konsekvensbeskrivningar (SÄSK), Georange

Edelviks kulturträdgård, Stiftelsen Edelvik

Förundersökning till skapande av Älvstigen, Mjödvattnets Byaförening

Förstudie – Norsjöbygdens Företagsarena, Norsjöbygdens Företag

Lövsele-Noret, Lövsele Norets fiskarförening

Förstudie om spelutveckling och kreativa noder på landsbygden, Skellefteå kommun

Ny framtid för Världens Längsta Linbana, Norsjö kommun

Den delade berättelsens betydelse för delaktighet, Kusfors Allaktivitetshusförening

Förstudie grön rehabilitering, Isa Hjelte Boman

Coolaste center = Center för kylan och mörkrets påverkan på människan, Föreningen Mörkrets och kylans glada vänner

Förstudie — undersöka intresset och möjlighet till att utveckla lokal teaterverksamhet i Norsjö, Studieförbundet Vuxenskolan, Norsjö

Mötesplats Mobacken, Mobackens EFS förening

Förstudie - utveckling området Lövånger kyrkstad, Lövånger Kyrkstad AB

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut