Foto: Henrik Montgomery/TT

100 miljoner att låna för företag i Norrbotten

Sparbanken Nord och Nordiska investeringsbanken, NIB, har avtalat om ett låneprogram på 100 miljoner kronor för vidareutlåning till små och medelstora företag, små midcap-företag samt småskaliga miljöprojekt i Norrbotten.

Projekt som kan beviljas medel från lånefaciliteten inkluderar till exempel investeringar i ny utrustning och fordon i företag inom skogsavverkning och gruvdrift samt massa- och pappersföretag i Norrbotten som har för avsikt att modernisera verksamheten.

Detta låneprogram, som omfattar sju år, är det andra avtalet mellan Sparbanken Nord och NIB. Det första tecknades 2013.


Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut