Farligt att inte ta EU-valet på allvar

Notera att denna artikel är från 2014.
Den politiska debatten i Sverige ekar tom när det kommer till EU-politik.

Replik på Robert Björkenwalls (socialdemokratisk debattör) och Gunnar Lassinanttis (socialdemokratisk debattör) debattartikel ”Vad handlar valen om?” publicerad på norran.se tisdagen den 18 mars 2014.

EU-valet närmar sig med stormsteg. De båda socialdemokratiska debattörerna Robert Björkenwall och Gunnar Lassinantti uppmuntrar till röstning, men tonvikten ligger helt på riksdagsvalet och dess kärnfrågor. Det är ett demokratiskt problem att ignorera EU-politiken.

Robert Björkenwall och Gunnar Lassinantti poängterar problematiken med det låga valdeltagandet i EU-valet. De pekar på att det inte enbart handlar om att stoppa de bruna krafterna utan även om att det som beslutas i EU-parlamentet i högsta grad påverkar oss.

Den politiska debatten i Sverige ekar tom när det kommer till EU-politik. Robert Björkenwall och Gunnar Lassinantti vädjar om bredare berättelser om vilken politik de svenska partierna vill föra i riksdagen. Väldigt lite nämns om EU-valet och vilken politik som de svenska partierna vill föra där. När så mycket av svensk politik avgörs på EU-nivå kan det vara klokt av medier, politiker och det svenska folket att ta detta val på större allvar.

Cirka två tredjedelar av beslutsrätten ligger i dag i Bryssel och riksdagens uppgift i sammanhanget begränsas till att införa redan tagna beslut i svensk lag. Det är frågor som handlar om allt från innehållet i maten vi köper och integritet på Internet till längden på våra lastbilar. Arbetsmarknadsfrågor, EU-skatter och utvecklingen av en europeisk federal stat är vad som står på agendan i Bryssel.

Vill svenska folket ha detta? I Ipsos enkät säger 67 procent av svenskarna att EU är på väg åt fel håll, vilket är i linje med hållningen i övriga undersökta länder. Hur möter de traditionella partierna folkets röst?

I Dagens Nyheters undersökning (2014-03-21) påstår de flesta partierna att de vill minska EU:s makt. Men visst är det då märkligt att samma partier i EU-parlamentet ofta röstat ja till att flytta mer makt till Bryssel, även Robert Björkenwalls och Gunnar Lassinanttis partikamrater. Men granskningen av hur de svenska EU-parlamentarikerna faktiskt röstar sker mycket sporadiskt. Därför går det att säga en sak i valkampanjen vart femte år och sedan rösta tvärt emot.

På så vis är det lätt att rida på den EU-kritiska vågen och plocka billiga poäng, men det är inte särskilt seriöst. Likaså driver Moderaterna och Socialdemokraterna under valkampanjen att vänster-högerperspektivet är oerhört viktigt, men sedan röstar de på samma sätt i parlamentet.

Att inte uppmärksamma det är att svika väljarna. I dagsläget ligger den politiska energin (och det mesta pengarna) på riksdagsvalet. Konkreta EU-frågor tycks saknas och det är svårt att veta hur de olika partierna kommer att agera i parlamentet.

Junilistan har fört en enhetlig EU-kritisk politik i tio år. Vi har ett tydligt budskap: i Bryssel ska bara frågor av gränsöverskridande karaktär beslutas, alla andra frågor beslutas i riksdagen eller lokalt. Så kan vi upprätthålla vår demokrati som steg för steg urholkas när besluten flyttas till Bryssel.

Jörgen Appelgren(Junilistan) partiledare

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut