Stort projekt ska få unga att rösta

Notera att denna artikel är från 2014.
Via sociala medier, podcasts och filmer ska ungdomar 18-25 bli inspirerade att rösta.

– Det här är helt nytt och ett riktigt stort projekt. Vi har sökt bidrag på 390 000 kronor från Ungdomsstyrelsen (se faktaruta) för att stimulera samtliga unga i kommunen att rösta i de två valen i år. Vi kommer själva att bidra med 125 000 kronor, säger Karl-Johan Bergmark, kommunchef i Robertsfors.

Bakgrunden är den generella trenden att allt färre unga engagerar sig i politik. I Robertsfors finns i dag 775 ungdomar som kommunen vill nå ut till.

– Tanken är att vi ska jobba mot ungdomarna med bland annat uppsökande verksamhet. Vi ska anställa unga som ska ringa upp ungdomarna och bland annat ta kontakt via sociala medier och på olika mötesplatser; föreningar, skolan och så vidare, säger Karl-Johan Bergmark.

Ungdomarna ska jobba tillsammans med tjänstemän, medieföreningen Robrock, demokratiberedningen och sektorn för utveckling och information vid kommunen.

– Tillsammans med medieföreningen Robrock ska vi göra en så kallad julkalender med 24 luckor. Den kommer att bestå av 24 filmer eller podcasts med olika profiler från kommunen. Syftet är att de ska vara förebilder för de unga och visa vad som händer runt om i världen och hur viktigt det är att man röstar, säger Karl-Johan Bergmark.

Ungdomsstyrelsen

Är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar.

Följer upp riksdagens och regeringens mål för den nationella ungdomspolitiken.

Ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Karl-Johan Bergmark. Arkivbild
Karl-Johan Bergmark. Arkivbild Foto: Lina Andersson
Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut