Så ser nya förslaget för Eriksberg ut

Notera att denna artikel är från 2013.
Bland annat har motionsspåren till Vitberget säkrats.

Detaljplanen för det blivande nya bostadsområdet Eriksberg ändras i flera delar efter synpunkter under det samråd som genomfördes under september.

Bland annat har byggrätten utökats och ytterligare en ny sträckning motionsspår tillförts väster om området. Nu har bygg- och miljönämnden godkänt en ny detaljplan för granskning med start 21 december fram till 1 februari 2014.

Bygg- och miljökontorets ansvariga planarkitekt Ulrika Hellsten, sammanfattar:

– När de närvarande fick möjlighet till synpunkter och frågor fanns det tre ämnen som var klart framträdande; dragning av motionsspår, dagvattenhantering och dragning av ledning för stadens nya vattenförsörjning.

– Vi lämnar gröna släpp i området, så att man ska kunna ta sig till fots genom området till Vitberget, säger Hellsten.

Sedan har sakägare, myndigheter och kommunala förvaltningar fått tillfälle att yttra sig skriftligt under samrådsperioden.

Nu kommer det nya förslaget att skickas ut ännu en gång till allmänheten. Förhoppningen är att man ska kunna få till stånd ett beslut från politiken under våren 2014.

Illustration: Skellefteå Kraft
Illustration: Skellefteå Kraft Foto: Theodor Ekenstedt
Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut