Vi män kan göra skillnad

Notera att denna artikel är från 2013.
Fler män måste vara förebilder och utåt ta ställning för ett mer jämställt samhälle.

Jag har alltid tyckt att jämställdhet mellan könen är viktigt och något som är självklart att sträva efter. Ingen människa ska behöva bli diskriminerad utifrån sitt kön, självklart inte heller av andra skäl som könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och/eller ålder. Det är en viktig humanistisk grundprincip.

Ska jag rannsaka mig själv, och det bör man göra ibland, så sitter jag ganska nöjd. Jag är nöjd över att känna att jag gör och tycker ”rätt”, men i ärlighetens namn gör jag inte så mycket för att öka jämställdheten. Jag tror inte heller att jag är ensam om att endast passivt stödja strävan mot ett mer jämställt samhälle. Det är nog många män som mer eller mindre omedvetet valt den passiva vägen.

Det duger dock inte. Ska det till verklig förändring måste fler män gå i bräschen. Det är vi som huvudsakligen äger problemet. Det är vi som kan skapa förändring. Men då måste fler män aktivt våga visa att diskriminering mot kvinnor inte är okej i någon form. Att sexual- och våldsbrott mot kvinnor är något som angår alla män, inte bara de som utför brotten.

Vad kan vi då göra? Grunden är nog att bli mer medvetna om när diskriminering sker och att vi aktivt agerar när vi möter den. Jag tror också att fler män måste vara förebilder och utåt aktivt ta ställning för ett mer jämställt samhälle.

I dag är feminism ett skällsord hos många män. Det gör att många män inte känner sig bekväma med att ge sig in i könsdiskussioner, vilket såklart inte gynnar saken. Dessa föreställningar måste tvättas bort och ju fler ”vanliga” män som agerar utåt i frågan, desto enklare blir det för andra att hänga på.

Sedan tror jag också att män måste prata mer med sina barn om jämställdhet och kanske då främst med sönerna som behöver goda manliga förebilder och förståelse för sin framtida roll i ett mer jämställt samhälle.

Inom politiken finns en tydlig vänsterkoppling som tyvärr inte gynnar jämställdhetsdebatten. Rätten att bli behandlad lika oavsett kön är verkligen inte bara en vänsterfråga, utan någonting som berör alla. Det är därför extra viktigt att politiska företrädare på den borgerliga sidan tar tydlig ställning. Personligen vill jag bli bättre på att aktivt agera för ett jämställt samhälle – både i rollen som politiker och som man. Denna debattartikel får ses som första steget i den ambitionen.

Daniel Öhgren(C) gruppledare Skellefteå kommun

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut