Psykologen: ”Lita inte på känslorna”

Notera att denna artikel är från 2013.
Orsak till dåliga nätaffärer? Dålig intuition, okritiska frågor, känslor som får ta över.

Det är några faktorer som psykologen Anders Wahlberg, Skellefteå, tror kan bidra till att så många blir lurade i nätaffärer.

Han är legitimerad psykolog, har 25 års erfarenhet av yrket – och blev dessutom nyligen vald till ny ordförande för Sveriges Psykologförbund, med 10 500 medlemmar runt om i landet.

Tänkbara mekanismer

När Norran ställer frågor till honom om tänkbara mekanismer bakom att så många svenskar varje år blir lurade via affärer på internet, så tror Anders Wahlberg att det inte så ofta handlar om att folk chansar, att det nästan vore som en insats på ett spel:

– Självklart förekommer rena chansningar, men min uppfattning är att det också beror på andra saker.

Som vad då?

– Regelbundet fattar vi beslut utifrån tidigare erfarenheter – eller brist på erfarenheter. Vi kallar det för intuition, att vi har en känsla för saker och ting. Och folk har fått Nobelpriset för forskning kring hur vi gör ekonomiska affärer.

Anders Wahlberg fortsätter:

– En första sak som forskningen visar är att vi gärna drar snabba slutsatser och gör snabba analyser, som tyvärr i efterhand visar sig vara bristfälliga. Lite förenklat kan man säga att hjärnan är rätt så lat...

Och den andra mekanismen som i värsta fall leder oss till usla affärer på nätet?

– Om vi trots allt försöker göra en bedömning av situationen, väga för– och nackdelar i samband med en affär – ja, då går vi ofta på känslor och låter bli de viktiga motfrågorna. Ringer man säljaren och det låter bra, kanske vi nöjer oss med detta.

– Men hur vet vi att det som säljaren säger är sant? Kanske en mjuk röst och ett brett leende var det enda som behövdes för att man skulle gå på bluffen, tillägger Anders Wahlberg.

”Ännu mera sårbar”

Han påpekar att enskilda faktorer som om den enskilde är i någon slags kris – inte minst en ekonomisk kris – gör att man blir ännu mera sårbar:

– I dessa lägen blir man ännu sämre på att tänka logiskt och kritiskt. ”De här Nigeriabreven kanske ändå räddar min ekonomi, jag satsar några tio tusen som kanske blir en miljon kronor till slut”, så kan tankarna lätt flyga iväg, påpekar Anders Wahlberg.

Gäller att vara kritisk

Här intill ger han några råd att tänka på, som i bästa fall sätter stopp för en riktigt usel nätaffär:

– Vi gör alla en eller flera dåliga affärer, det är naturligt. Men det gäller också att klara av att vara kritisk, vara eftertänksam och inte så lättlurad när känslorna börjar styra, avslutar Anders Wahlberg.

WAHLBERGS RÅD

Fundera först på vad du vet om den enskilda affären – och hur du vet det.

Om det ”bara” kändes bra utan att ha konkreta, hårda fakta – fundera en vända till.

Intuition handlar om samlade erfarenheter – men lita inte alltid på dessa känslor.

Ha inte för bråttom, våga tänka långsamt, inse att det här inte är sista chansen att göra en bra affär.

Glöm inte att vara kritisk vid nätaffärer. Det påpekar psykologen Anders Wahlberg. Foto: ULF JOHANSSON
Glöm inte att vara kritisk vid nätaffärer. Det påpekar psykologen Anders Wahlberg. Foto: ULF JOHANSSON Foto: Hans Berggren
Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut