Plus för ekonomi och befolkning

Notera att denna artikel är från 2013.
Ett plus på drygt nio miljoner kronor – och en efterlängtad ökning av befolkningen!

Robertsfors kommun visar upp positiva siffror, såväl vad gäller ekonomin som befolkningssiffror.

Plus på drygt nio miljoner

Vid kommunstyrelsens sammanträde på tisdagen redogjordes för den ekonomiska rapporten för perioden januari-september i år.

– De positiva siffrorna så här långt 2013 visar på en helårsprognos på ett positivt resultat på cirka 9,3 miljoner kronor. Det är naturligtvis mycket glädjande, säger kommunalrådet Patrik Nilsson (S).

Befolkningen har ökat

Han och övriga i kommunen kan också glädja sig åt befolkningsutvecklingen:

– Det är kanske det man är gladast över, att vår lilla kommun så här långt i år har ökat med 29 personer till 6 746 invånare. Nettoinflyttningen är 47 personer, samma siffra är för antalet barn som fötts i kommunen hittills i år, sammanfattar Patrik Nilsson.

De som flyttar in, var hamnar de i kommunen?

– Det är faktiskt en god spridning runt om i hela kommunen. Sådana här plussiffror får vi gå tillbaka till år 2004, dessförinnan till 1990-talet, svarar Patrik Nilsson.

KOMMUNSTYRELSEN

Vid tisdagens sammanträde beslutade kommunstyrelsen i Robertsfors kommun att personal inom förskola, fritids och familjedaghem ska ha rätt till arbetskläder.

– Vi ser det som en rättvisefråga för den här yrkesgruppen. Det här är ett första steg, att ge den här gruppen inom kommunen rätt till arbetskläder när de jobbar utomhus, säger kommunalrådet Patrik Nilsson (S).

Vid sammanträdet beslutades också att tillsätta en arbetsgrupp för att se över den tänkta flytten av lågstadiet och fritids från trångbodda Tundalskolan till Jenningsskolan, som preliminärt ska ske under hösten 2014.

Patrik Nilsson (S), kommunalråd i Robertsfors kommun. Arkivbild
Patrik Nilsson (S), kommunalråd i Robertsfors kommun. Arkivbild Foto: Hans Berggren
Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut