Förvånande placering

Notera att denna artikel är från 2013.

Fältgeotekniker har nyss avslutat provtagning av älvens botten där centrumbron ska dras fram. I SVT Västerbottensnytt onsdagen den 22 maj uttrycker fältgeoteknikern en stor förvåning över brons placering.

Där sägs bland annat att platsen är illa vald och att vattendjupet förmodligen kommer få kringkostnaderna för ett brobygge att skena på grund av att man måste muddra älvens botten för att komma ut i älven med grävskopor och pålverk.

I reportaget sägs också att kommunen inte har något val gällande brons placering. Vi på Intressegruppen Centrumbron vill nu fråga Lorents Burman och Bert Öhlund:

1. Att inte ha något val, innebär det att bron skall byggas till vilket pris som helst?

2. Vad tänker ni själva kring de uttalanden som fältgeoteknikerna har gjort?

 

Mikael Karlsson, Skellefteå

Svar direkt:

Brons läge bygger på mångåriga utredningar och analyser som visar att vald placering är den bästa för att uppnå de mål och syften som en ny bro i centrum har. Det är inte att ”inte ha något val” utan det är det sammantaget bästa valet.

Ingen fältgeotekniker har uttalat någon förvåning om brons placering eller om kostnaderna för ett brobygge.

Det uttalande som gjordes i Västerbottensnytt den 22/5 gjordes av skepparen på geoteknikernas inhyrda pråm och både Skellefteå kommun och vår konsult tar avstånd från det uttalandet. Det är helt privata spekulationer från en person som inte är fältgeotekniker eller i övrigt är insatt i projektet.

Projektet befinner sig i ett detaljplaneringsskede och ännu är inte bron eller dess grundläggning projekterade, så med dagens kända uppgifter finns inget som talar för att kostnaderna skulle ”skena”, som insändarskribenten uttryckte det.

Bert Öhlund

Kommunstyrelsens ordförande (S)

 Lorents Burman

Bygg- och miljönämndens ordförande (S)

 

 

 

 

Illustration: Annika Eriksson
Illustration: Annika Eriksson Foto: Insändarredaktionen
Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut