Sverige behöver massinvandring

Notera att denna artikel är från 2013.
Frågan är inte hur mycket invandring Sverige tål, utan hur lite.

Mångkulturens fiender vill påskina att Sverige skulle vara ett offer för massinvandring. Men så är inte fallet. Invandring är något positivt. Invandring bidrar inte bara till att berika vår kultur, utan leder även till en både robustare och flexiblare arbetsmarknad. Friare migration leder till högre materiellt välstånd både för dem som flyttar och landet de flyttar till. Eftersom många invandrare skickar pengar till släkten i ursprungslandet bidrar migrationen också till fattigdomsbekämpning ute i vår omvärld.

Vi har tyvärr inte massinvandring, eftersom bara omkring 100 000 människor kommer hit varje år, varav den största gruppen är återvändande svenskar. Många som kommer till Sverige lämnar dessutom vårt land efter några år. Nuvarande regelverk uppmuntrar invandrare att återvända genom att bevilja tiotusentals kronor i bidrag till de familjer som flyttar härifrån.

Med den giftiga kombinationen av en havererad ålderspyramid och ett dysfunktionellt pensionssystem går vårt samhälle mot en demografisk katastrof. Stora delar av vårt land är gravt underbefolkat, kompetenstunga sektorer lider brist på arbetare. Det föds färre personer i Sverige än det dör. Frågan är inte hur mycket invandring Sverige tål, utan hur lite. Samtidigt försöker människor fly från fattigdom och förtryck, men nekas ofta inträde. Utbytesstudenter som tagit högskoleexamen i Sverige deporteras efter avslutad utbildning.

Sverigedemokraterna säger att Sverige har ett massinvandringsproblem. Vi Unga pirater håller med: problemet är att Sverige inte har någon massinvandring. Vi bör sluta betala människor för att lämna Sverige och i stället satsa på att släppa in dem i det svenska samhället. Vi vill höja flyktingkvoterna och göra det enklare att arbetskraftsinvandra. Genom att bevilja permanent uppehållstillstånd åt alla utbytesstudenter som erhåller högskoleexamen i Sverige vill vi öka vårt lands tillgång till utbildad arbetskraft.

Vi i Ung pirat vill införa massinvandring. Stängda gränser kan aldrig vara ett alternativ för oss. I svallvågorna av EU-ländernas skuldproblem har nationalistiska strömningar fått allt starkare fäste på hela kontinenten. Det är därför extra viktigt att vi möter dessa unkna idéströmningar med mer öppenhet och tolerans. Utan invandring hade Sverige varit fattigare, både kulturellt och ekonomiskt, och med högre invandring kan både vi och de som flyttar hit bli så mycket rikare.

Gustav Nipeförbundsordförande Ung pirat

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut