Kommuner kräver prospekteringsveto

Notera att denna artikel är från 2013.
I en debattartikel publicerad i Dagens Industri kräver tio kommunalråd, tillsammans med storjordbrukaren Carl Piper, kommunal vetorätt mot all prospektering som syftar till mineral- eller gasutvinning ur alunskiffer.(TT)

I en debattartikel publicerad i Dagens Industri kräver tio kommunalråd, tillsammans med storjordbrukaren Carl Piper, kommunal vetorätt mot all prospektering som syftar till mineral- eller gasutvinning ur alunskiffer.

Alunskiffer är en bergart som täcks av bördiga jordar. Artikelns författare menar att om skiffern krossas kommer tungmetaller och radioaktiva ämnen att frigöras och därmed utgöra ett allvarligt hot mot närmiljön.

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut