Tarabband

Notera att denna artikel är från 2013.
Ya Sidi (Kap Syd)

ARABISKT. Först efter att hon tvingats fly från hemlandet Irak blev Nadin Al Khalidi intresserad av traditionell arabisk musik, men nu är hon gruppen Tarabbands centralgestalt som sångerska och författare av alla sångtexter. De handlar om Nadins barndom i Irak, erfarenheter som flykting först i Egypten och sedan i Sverige, om vardagsliv, kärlek och sorg. Gruppen är baserad i Malmö och de övriga medlemmarna har – utom den karibiske basisten – svenska namn som Hermansson, Runesson och Svensson, och det är de som skapat musiken med stark arabisk inspiration. Tarab är ett arabiskt uttryck som betyder ungefär ”den extas som kan uppstå när musik och känslor förenas”, och gruppens första album Ya Sidi är en bra illustration till detta.

ULF TORSTENSSON

Foto: Emilie Sjölund
Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut