Integration sker med arbeten

Notera att denna artikel är från 2013.
Folkpartiet och Alliansen har lagt om integrationspolitiken från grunden.

För en tid sedan utmanade vi liberaler våra socialdemokratiska riksdagskollegor på debatter om integrationspolitiken. Det är en viktig debatt eftersom medborgarna förtjänar att få veta vilken politik som kommer att föras om Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet skulle få väljarnas stöd.

Svaret från flera S-kollegor blev nej, de ville inte debattera integration. Däremot ville de prata arbetslöshet. Det är synd eftersom integrationen är en av vår tids största utmaningar och alla idéer behövs för att se till att vår integrationspolitik blir bättre. Integrationspolitik är dessutom i slutändan en fråga om både jobb och välfärd.

Folkpartiet och Alliansen har lagt om integrationspolitiken från grunden. En flykting från till exempel Syrien har inte längre sin första kontakt med det svenska samhället hos socialtjänsten. Utan i dag är det med Arbetsförmedlingen – tydligt jobbfokus från dag ett.

Vi har infört nystartsjobb för personer långt ifrån arbetsmarknaden och instegsjobb för att se till att nyanlända invandrare snabbt kommer ut på arbetsmarknaden och lär sig det svenska språket. Vi har genomfört ett sfi-lyft och satsar betydande resurser för att höja kvaliteten i sfi-undervisningen. Vi höjer också anslagen till antidiskrimineringsbyråerna.

Vi genomför ett batteri av åtgärder för att se till att nyanlända elever i våra skolor får möjlighet att uppnå sina drömmar och mål. Fler undervisningstimmar, lärarlyft och större fokus på svenska språket – för att nämna några exempel. Men utmaningarna är stora. Många människor kommer till Sverige i dag från länder där krig och elände är vardag, där utbildningssystem har raserats och skolor sprängts bort. Att se till att dessa unga får en grundläggande utbildning är svårt, men inte omöjligt.

Språk och jobb menar vi liberaler är en förutsättning för integration och självförsörjning. Mot det står en idélös socialdemokrati som ser tillbaka på tiden där ”plusjobben” skulle lösa alla problem. Vi måste blicka framåt och föreslå nya lösningar på samhällets utmaningar.

Det är hög tid att Socialdemokraterna svarar på frågan vad de vill med integrationspolitiken. Vad vill man göra för att motverka utanförskap och diskriminering? Vad är deras recept för att få in fler invandrare på arbetsmarknaden?

Folkpartiet har i årtionden slagits för svensk öppenhet och bejakat humanismen i till exempel en reglerad flyktinginvandring. Öppenheten har alltid och måste alltid gå hand i hand med en tydlig politik för integration. Politiken måste innehålla både stöd och krav på individen. Vi saknar Socialdemokraterna som debattörer för en stark integrationspolitik.

Johan Pehrson(FP)

riksdagsledamot för Örebro län och gruppledare

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut