Kraften kommer underifrån

Notera att denna artikel är från 2013.
Det handlar om vilken typ av stad Skellefteå ska vara om 10–15 år.

I samband med valet 2010 hände någonting, oklart riktigt vad. Socialdemokraterna i Skellefteå började sträva efter samarbete över blockgränserna i några stora, övergripande frågor, som budgetarbetet och näringslivspolicyn, man bjöd in Skellefteborna att ge synpunkter på den nya skolstrukturen på väst. Ett embryo till ett mer öppet förhållningssätt till maktutövandet hade initierats, men ett rätt ofarligt sådant eftersom S med egen majoritet i fullmäktige fortfarande har makten att själva bestämma. I skolfrågan har det dock resulterat i att ett alternativt förslag arbetats fram.

Skolfrågan är viktig, ja, men det finns en rad andra frågor som är minst lika viktiga för Skellefteås framtid: kulturhuset, utformningen av torget och de centrala delarna och inte minst Centrumbron. Frågor som alla handlar om vilken typ av stad Skellefteå ska vara om 10–15 år. De beslut som tas i dag kommer att bli väldigt avgörande.

Tidigare i veckan kunde Norran berätta att det bildats en partipolitiskt obunden konstellation som vill ha en folkomröstning om bron: Intressegruppen Centrumbron. Till sin hjälp har de nätverket skelleftea.nu vars huvudsakliga uppgift är att ge initiativ som på olika sätt vill vitalisera demokratin goda råd, hjälp, stöd och support.

Det går att ha många synpunkter på nyttan av rådgivande folkomröstningar i själva sakfrågan, i det här fallet brofrågan, (se ledaren 31 december 2012) däremot finns det många andra nog så intressanta aspekter: en folkomröstning stärker demokratin, ger kommunens politiker aktuell kunskap om medborgarnas vilja, bidrar till att öka det politiska intresset och gör det möjligt för medborgare att uttrycka en åsikt i en specifik fråga. Dessutom sänder initiativet ut en signal till de i Skellefteå styrande Socialdemokraterna: tro inte att ni kan göra vad ni vill, hur ni vill utan att möta motstånd. Det är en nyttig insikt för vilken ”regering” (kommunal, regional eller nationell) som helst. Tiderna har förändrats, enstaka frågor blir viktigare än helheten, speciellt hos den yngre generationen, det är någonting som dagens och morgondagens politiker har att förhålla sig till.

Se där, två sätt att handskas med den oinskränkta makt som väljarna i Skellefteå de facto gett S. I skolfrågan har man strävat efter en öppen process, i brofrågan om en sluten, kravet på en folkomröstning om bron är ur det perspektivet inte förvånande. Men den stora frågan är hur Socialdemokraterna tänker, det är svårt att tolka deras agerande i brofrågan på något annat sätt än att de tycker att bron är för viktig för Skellefteås framtid för att någon annan än arbetarkommunen ska ges möjlighet att vara med och besluta om den.

Foto: Mikael Bengtsson
Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut