Låt arbetsgivarna ta ansvar

Notera att denna artikel är från 2013.
Arbetsgivare och branscher med mycket arbetsskador ska betala mer.

Vi har haft en arbetsskadeförsäkring i över hundra år. Regelverket har justerats genom åren och nu är det dags igen. I dag är det i princip omöjligt för den enskilde att förutse vilka skador som omfattas av försäkringen, besluten är otydligt motiverade och kvinnor har svårare än män att få ersättning. Det kan lätt konstateras att dagens situation inte är bra.

En arbetsskadekommission har därför sett över arbetsskadeförsäkringen och lagt fram ett antal förslag till den parlamentariska utredningen om socialförsäkringen. Oavsett var vi landar är det viktigt att vi för en öppen och förutsättningslös diskussion.

Det handlar om frågor som kan få stor betydelse för våra möjligheter till arbetsskadeersättning ifall olyckan är framme. Bland annat föreslår de en sjukdomslista. Det finns många fördelar med att ha en i förväg uppgjord lista, inte minst ger det förutsägbarhet för den enskilde. En överhängande risk är dock att en sådan lista skulle domineras av de sjukdomar som redan i dag enkelt klassificeras som arbetsskada. En sådan lista skulle också behöva utvecklas över tid, då nya problem kan dyka upp i nya branscher eller helt andra områden som vi i dag saknar kunskap om. Med undantag och variationer över tid riskerar vi att förlora förutsägbarheten och de eventuella fördelar en sådan lista har.

En annan fråga vi måste ta ställning till är vem som ska administrera arbetsskadeförsäkringen, hur den ska utformas och vem som ska stå för kostnaden. Vi liberaler anser att arbetsgivare och branscher med mycket arbetsskador ska betala mer. Därför vill vi se premier baserade på skadehistorik i företag och bransch. Detta skulle stärka drivkrafterna att hålla skadorna nere och gynna dem med god arbetsmiljö. Våra närmaste nordiska grannar har alla differentierade avgifter till olika varianter av obligatoriska privata försäkringar där det som mest kan skilja mellan 0,1 och 10 procent av lönesumman.

Vi tror också det vore bra om arbetsskadeförsäkringen mer fungerade som en vanlig försäkring. Detta kan göras antingen genom avtalslösningar på arbetsmarknaden eller genom obligatoriska privata försäkringar, det finns fördelar i båda modellerna. Det viktiga är dock att inga arbetstagare hamnar utanför. Därför behövs en ny modern lagstiftning, oavsett vilken modell vi väljer.

Johan Pehrson(FP)

riksdagsledamot för Örebro län och ledamot i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut