Alla vinner på ett jämställt samhälle

Notera att denna artikel är från 2013.
Ambitionen är att valsedeln 2014 i större utsträckning ska spegla samhället.

I Sverige har jämställdheten kommit långt – längre än i de flesta andra länder, kanske längst av alla. FN:s utvecklingsorgan UNDP tillskriver nämligen Sverige titeln som världens mest jämställda land. Bakgrunden till detta är ett flera decennier långt reformarbete som olika regeringar, med olika partifärger, har bidragit till.

Några exempel på viktiga reformer som har genomförts de senaste 40 åren är utbyggnaden av barnomsorgen, avskaffandet av sambeskattningen, pappamånader i föräldraförsäkringen och rätten till fri abort. Reformer som jag och de allra flesta står bakom och ser som självklarheter.

Trots Sveriges frontposition i jämställdhetsarbetet finns det fortfarande många områden kvar att jobba med. Det gäller såväl på nationell som på lokal nivå.

När jag tillträdde som gruppledare för Moderaterna i Skellefteå för tre år sedan var jag tydlig med mina ambitioner att förnya den lokala politiken och partiorganisationen. Jag är vald på ett tydligt förnyelsemandat.

På flera politikområden har också Moderaterna i Skellefteå utvecklats och förnyats. Ett exempel på detta är hbt-politiken, det vill säga politiken för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. Förslag kring skolans arbete med hbt-frågor och en kartläggning av kommunorganisationens kunskaper om hbt-personers livssituation vann också politisk framgång i kommunen. På samma sätt som förslaget om lika rätt till assisterad befruktning gjorde det i landstinget.

Nu vill jag ta nästa steg i förnyelsearbetet genom att se över vår lokala jämställdhetspolitik. I det ingår även förändringar av den egna organisationen, som historiskt haltat betänkligt till förmån för män när det till exempel gäller kommunvalsedelns utformning. Min ambition är att valsedeln 2014 i större utsträckning ska spegla samhället i stort. Jag föreslår därför att det konserverande interna medlemsprovvalet ska avskaffas. Dessutom förordar jag att nomineringskommittén, vars uppgift är att föreslå valsedel, ska presenterar en helt varvad valsedel, med varannan kvinna varannan man.

Idépolitiskt ska en utvecklingsgrupp se över hur den Moderaternas lokala jämställdhetspolitik kan utvecklas och svara på de lokala jämställdhetsproblem som finns. Ett exempel på detta är klimatet för jämställt företagande. Skellefteå har i många år har legat i botten på Företagarnas jämställt företagarindex, som jämför landets kommuner. Ett annat kritiskt samhällsproblem är mäns våld mot kvinnor och barn.

Jämställdheten är ett allmänintresse. Ett jämställt samhälle är till fördel för alla. Därför går Moderaterna i Skellefteås förnyelse vidare för att söka nya svar på Skellefteås lokala jämställdhetsproblem.

Andreas Löwenhöök(M)

vice oppositionsråd och ordförande för Moderaterna i Skellefteå

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut
Jobb+ logo